El centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans ja s'abasteix amb energia renovable

| Tema: Energies renovables

La coberta solar fotovoltaica d'aquesta infraestructura metropolitana, instal·lada per l'AMB a través de TERSA, permet que un 25 % del consum elèctric del centre provingui de l'energia solar. La instal·lació segueix les directrius marcades pel Pla clima i energia 2030 de l'AMB, un dels objectius del qual és augmentar en un 30 % l'ús d'energies renovables.

L'octubre del 2019, l'AMB va iniciar el projecte d'instal·lació d'una coberta fotovoltaica al Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans, gestionat per SEMESA (que forma part del grup TERSA, una empresa pública participada per l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona que es dedica al tractament de residus i la gestió d'instal·lacions solars fotovoltaiques en l'àmbit metropolità). La instal·lació funciona en règim d'autoconsum, és a dir, aprofita al moment tota l'energia generada per les plaques solars instal·lades al mateix edifici.

La coberta fotovoltaica va entrar en funcionament el passat mes de desembre, amb una capacitat de generació de 595.962 kWh anuals, dels quals 548.776 kWh es destinaran a l'autoconsum del CTRM. Així, durant les hores d'insolació, la totalitat de l'energia consumida per la planta provindrà de les plaques solars. L'energia generada cobrirà el 25 % del consum elèctric total diari de la planta, corresponent a les hores de sol. Amb això s'aconseguirà un estalvi anual de 191 tones d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. D'altra banda, l'energia excedent generada i que l'edifici no pugui aprofitar, es vendrà a la xarxa elèctrica.

La coberta té una potència nominal de 400 kW i està formada per un total de 1.298 mòduls fotovoltaics. La seva instal·lació ha suposat una inversió de 350.000 euros, aportats per TERSA. Té una vida útil garantida mínima de 30 anys i un termini d'amortització de 6 anys.

Com en tota instal·lació solar, la producció d'energia d'aquesta coberta és inferior durant els mesos de tardor i hivern, perquè la radiació solar és menor. Per tant, caldrà esperar al segon trimestre del 2020 per veure la instal·lació a ple rendiment.

La coberta del CTRM s'afegeix al parc de 84 instal·lacions fotovoltaiques que ja gestiona el Grup TERSA (entre les quals hi ha la pèrgola del Fòrum) per encàrrec de l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona, que l'any 2018 van produir un total d'1.663.577 kWh.

Aquesta instal·lació també segueix els principis marcats pel programa d'inversions en energies renovables de l'AMB, un dels projectes destacats de la política energètica metropolitana, a partir de les directrius marcades pel Pla clima i energia 2030. En aquest "pla de plans", l'AMB s'ha compromès a un seguit d'objectius climàtics per al 2030, en línia amb els acords internacionals per fer front al canvi climàtic. Una d'aquestes fites és aconseguir que el 30 % de l'energia consumida a la metròpolis sigui renovable. De cara al 2023 es preveu comptar amb 5.000 kWp en més de 70 instal·lacions en tot el territori metropolità, amb la col·laboració dels ajuntaments metropolitans.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
CTRM Gavà-Viladecans Gavà