Desactivació de l'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

Tornar

| Tema: Contaminació

Avui, 8 de març del 2021, l'AMB ha desactivat el seu Protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació atmosfèrica per partícules, que es va activar a causa d'una intrusió de pols africana, i que remetrà amb les previsions de canvi meteorològic.


Segons les darreres informacions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, durant el dia d'ahir no es va superar la mitjana diària dels nivells de PM10 a cap estació de mesurament integrada a la XVPCA. La previsió a 24 hores indica que la situació meteorològica fa que no es preveguin superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d'avui.

El passat dia 26 de febrer, l'AMB va activar la fase d'avís preventiu per PM10 del seu Protocol d'actuació per episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica. Fins el dia 6 de març, es va mantenir la fase d'avís preventiu, que es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana de Barcelona supera el valor de 50 µg/m³ de mitjana diària i la previsió a 24 hores indica una superació del valor llindar diari de 50 µg/m³.

El 6 de març es va activar la fase d'episodi de contaminació, perquè la mitjana diària dels nivells de PM10 durant els 4 dies anteriors havia estat superior al valor de 50 µg/ m³ en dues estacions o més, i la previsió a 24 hores no indicava una millora en els nivells.

En aquest sentit, l'AMB ha notificat la situació i les diferents fases i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania. En l'àmbit de medi ambient, l'AMB va aturar les seves obres públiques i les susceptibles de generar pols i, també, va activar els plans d'accions de les seves pròpies instal·lacions. També va recomanar als ajuntaments i les empreses que fessin el mateix a les seves obres públiques i les activitats industrials. En l'àmbit de mobilitat, es va recomanar reduir els desplaçaments amb vehicle privat, fer ús de vehicles amb baixes emissions, utilitzar el transport públic i, per a les distàncies més curtes, fer trajectes a peu i amb bicicleta.

Aquest nou episodi de contaminació torna a posar de manifest la necessitat de continuar avançant en les diferents mesures estructurals en què està treballant l'AMB per millorar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida dels habitants de la metròpolis. Dins del seu àmbit competencial, l'Àrea Metropolitana de Barcelona està adoptant unes polítiques públiques adreçades a fer front al problema de la contaminació de l'aire.

En matèria de medi ambient, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, destaquen:

– Reducció i control de les emissions de les obres, a través d'una ordenança marc metropolitana.
– Reducció i control de les emissions de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, a través dels diferents plans d'acció individuals i de les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020. Els plans d'acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l'aire en situacions d'alta contaminació.
– Difondre el concepte de contaminació atmosfèrica i totes aquestes mesures per reduir les emissions per mitjà de les activitats del programa d'educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur, que l'AMB duu a terme als centres educatius, els equipaments municipals i els centres col·laboradors, entre altres espais.

En matèria de mobilitat, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, destaquen:

– Zones de baixes emissions de les rondes de Barcelona i altres zones de baixes emissions d'àmbit local.
– Targeta Verda Metropolitana: transport públic gratuït durant 3 anys pels ciutadans de l'àrea metropolitana que canviïn definitivament el cotxe privat pel transport públic.
– Ambientalització de la flota de taxis
– Impuls al vehicle elèctric

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d'alerta ambiental

A més, l'AMB ofereix al seu web un visor, http://visorqualitataire.amb.cat/, que permet consultar l'evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció al web, es podrà accedir a un servei gratuït d'alertes per alta contaminació en l'àmbit metropolità: http://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/contaminacio-atmosferica/informacio-i-avisos.

Prova: $provaURL