Desactivació de l'avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

| Tema: Contaminació

Avui, 17 d'agost de 2021, l'AMB ha desactivat la fase d'avís preventiu per partícules (PM10) del seu Protocol d'actuació per episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica.

Núvol amb fons verd

La fase d'avís preventiu es va activar el passat dia 12 d'agost de 2021, quan el dia anterior 7 estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, una de les quals a l'àrea metropolitana de Barcelona, la de la Plaça Lluís Companys, a Montcada i Reixac, va superar el valor de 50 µg/m3 de PM10 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indicava una millora en els nivells. Entre l'11 i el 17 d'agost, un total de 32 estacions diferents de la XVPCA de Catalunya han superat el llindar establert, 9 de les quals dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest nou episodi ambiental torna a posar de manifest la necessitat de seguir avançant en les diferents mesures estructurals que està treballant l'AMB per tal de millorar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida dels habitants.

Dins del seu àmbit competencial, l'AMB està adoptant unes polítiques públiques decidides per fer front a la problemàtica de la contaminació de l'aire.

En matèria de medi ambient, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, destaquen les següents:

  • Reducció i control de les emissions de les obres, a través d'una ordenança marc metropolitana.
  • Reducció i control de les emissions de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, a través dels diferents plans d'acció individuals i de les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020. Els plans d'acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l'aire en situacions d'alta contaminació.
  • Difusió del concepte de contaminació atmosfèrica i de totes aquestes mesures per reduir les emissions en les activitats del programa d'educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur, que l'AMB duu a terme als centres educatius, els equipaments municipals i els centres col·laboradors, entre altres espais.
En matèria de mobilitat, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, destaquen les següents:
  • Zones de baixes emissions de les rondes de Barcelona i altres zones de baixes emissions d'àmbit local.
  • Targeta Verda Metropolitana: transport públic gratuït durant tres anys per als ciutadans de l'àrea metropolitana que canviïn definitivament el cotxe privat pel transport públic.
  • Ambientalització de la flota de taxis: no s'autoritzaran nous taxis dièsel a partir de 2019.
  • Construcció de la infraestructura Bicivia, carrils bici i aparcaments segurs.
  • Impuls al vehicle elèctric: 10 punts de recàrrega ràpida i subvencions.
Alertes gratuïtes al mòbil en cas d'alerta ambiental
L'AMB ofereix al seu web un visor, http://visorqualitataire.amb.cat/, que permet consultar l'evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció al web, es podrà accedir a un servei gratuït d'alertes per alta contaminació en l'àmbit metropolità (https://airemetropolita.amb.cat/).

Prova: $provaURL