Creix la demanda d'usuaris per arribar a l'aeroport en transport públic

Tornar

Continua creixent el nombre d'usuaris per desplaçar-se a l'aeroport de Barcelona amb els diferents mitjans de transport públic de l'AMB. L'Aerobús, el Bus Metropolità diürn, el Nitbus i el Metro segueixen guanyant passatgers per accedir a aquesta infraestructura.

Aerobus


"Des de l'AMB, estem liderant i facilitant un canvi d'hàbits en la mobilitat diària metropolitana, cap a un model més sostenible i saludable, i aquest també passa per aconseguir gestionar correctament els fluxos de mobilitat al voltant de grans infraestructures, com és el cas de l'aeroport", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, recordant que en aquest període de vacances, l'accés i ús d'aquesta instal•lació encara és més intensiu. "Com defensem sempre, el transport públic ha de ser la primera opció, i per això treballem contínuament en reforços i millores, que facin possible que cada dia se sumin nos usuaris", afegeix, recordant l'estratègia metropolitana de millora de la qualitat de l'aire i la voluntat de l'AMB de donar alternatives per facilitar el canvi d'hàbits.

Aerobús

Per una banda, el primer semestre del 2019, l'Aerobús, que és de titularitat i de gestió de l'AMB, ha assolit 2.953.340 viatgers, un 2,8% més que en el mateix període que l'any anterior. Entre gener i juny de 2018, aquest mitjà de transport específic per als viatgers va tenir 2.871.551 viatgers.

L'Aerobús està integrat per dues línies d'autobús (A1 i A2) que connecten respectivament el centre de Barcelona (Pl. Catalunya) amb les terminals T1 i T2 de l'aeroport, en 35 minuts. Actualment, el servei es presta sota concessió administrativa per l'empresa SGMT (Serveis Generals de Mobilitat i Transport).


Aerobús

Any  Demanda (viatgers/any)
2013   4.757.445 
2014   5.211.231
2015  5.541.983  
2016 5.574.543
2017  5.621.685 
2018    5.861.736  


Línies diürnes de Bus Metropolità, amb bitllet senzill o títols integrats
També és possible arribar a l'aeroport amb les línies diürnes de Bus Metropolità 46, L77, L99 i PR1, que continuen creixent, any rere any, en nombre d'usuaris. En total, el conjunt d'aquestes ha crescut un 8,1 % respecte de l'any anterior, i més d'un 30 % respecte de fa cinc anys.

Des de l'AMB es recorda que, des del passat 1 de juliol, s'ha allargat el recorregut de la línia de Bus Metropolità L77, de tal manera que el barri de Gavà Mar disposa ara d'una connexió directa amb l'aeroport durant tots els dies de l'any. Anteriorment, aquesta connexió era només en temporada estival. Paral•lelament s'han ajustat els horaris d'aquesta línia per donar resposta a les peticions de molts treballadors de l'aeroport.

Any  L99 L77  PR1 L46 (TMB)  TOTAL
2013  511.711 321.289 538.956 1.385.035  2.756.991
2014 551.328 347.623 578.377 1.552.593 3.029.921
2015 587.927  358.003 599.452 1.763.718 3.309.100
2016 556.561 360.445 458.314 1.685.013 3.060.333
2017 636.753 401.229 457.511 1.823.061 3.318.554
2018 717.455 461.829 466.375 1.942.143 3.587.802


Nitbus
D'altra banda, del servei nocturn Nitbus també arriben a l'aeroport les línies N16, N17 i N18, amb nou autobusos l'hora, entre les tres línies. L'any 2018, les tres línies de Nitbus que connecten amb l'aeroport (N16, N17 i N18) van tenir un total d'1.193.816 viatgers, fet que suposa un increment del 16 % respecte a l'any anterior.


           Línies de Nitbus 
Any N16 N17 N18  TOTAL
2013 402.690 380.208 - 782.898
2014  431.221 413.804 - 845.025
2015 469.896 443.106 - 913.002
2016 474.623 457.294 - 931.917
2017 513.979 515.303 - 1.029.282
2018  529.397 433.450 230.969 1.193.816

Metro
D'altra banda, també destaca la L9 Sud del metro de Barcelona, que connecta la Zona Universitària i les dues terminals de l'aeroport. Des de la seva posada en servei, el mes de febrer de 2016, ha incrementat més d'un 53 % en nombre d'usuaris. S'ha de tenir en compte que, com s'indica a la taula inferior, aquest increment també recull les validacions de la L10 Sud des del 8 de setembre de 2018 fins a finals d'any.

Any  Viatgers anuals metro L9 Sud
2016   6.889.493
2017   8.913.392
2018   10.585.678*

*inclou les validacions de la L10 Sud des del 8-9-18