Comencen les obres de la segona promoció d'habitatge públic al barri de Can Ribes

Tornar

| Tema: Habitatge

Aquesta setmana comencen les obres de la segona promoció d'habitatge públic de l'IMPSOL al barri de can Ribes. L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez i el gerent de l`Àrea Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra, han visitat avui els terrenys on, per primer cop a Gavà, l'organisme metropolità incorporarà habitatge públic de lloguer. 70 habitatges dels 136 que s'hi construiran estaran reservats a aquesta modalitat.


La promoció es troba dins del sector urbanitzable del Pla de Ponent, un projecte cabdal de desenvolupament gradual, equilibrat i sostenible de Gavà en el seu indret de creixement natural. El Pla de Ponent farà que Gavà incorpori més habitatge assequible que qualsevol altre indret de l'entorn. Del màxim de 4.896 habitatges que s'hi construiran, el 40% seran de protecció oficial, amb una proporció creixent de lloguer assequible.  La superfície residencial ocuparà només el 15% de les 186 hectàrees del Pla, mentre que el 61% es destinarà a espais lliures, com ara cinc grans parcs forestals, de ribera i urbans que posaran a l'abast de la ciutadania uns espais que ara són a mans privades. A més de preservar i renaturalitzar els espais naturals, el projecte incorpora 20 equipaments i serveis integrats amb la ciutat ja existent, entre ells el tercer Centre d'Assistència Primària que, amb una dotació pressupostària de 10,2 milions d'euros, començarà a construir-se el 2021.

Els nous habitatges de can Ribes es distribuiran en tres edificis, dos dels quals connectats en planta baixa amb habitatges i un local comercial de 840 metres útils. Amb l'objectiu de minimitzar l'excavació i l'impacte natural, els tres edificis compartiran una única planta soterrada d'aparcament.

L'alcaldessa ha manifestat que la nova promoció permetrà avançar en la voluntat de posar a disposició de la ciutadania habitatge assequible. "Aquesta és una necessitat innegable, no només a la nostra ciutat sinó a l'entorn metropolità i, gràcies a aquesta col·laboració amb l'AMB, continuem donant-hi resposta de manera progressiva i equilibrada". Raquel Sánchez ha remarcat el caràcter innovador de la promoció "per la tipologia d'habitatge, per la seva integració al territori i pels criteris d'eficiència energètica que incorporarà".

Ramon Torra, gerent de l'AMB, ha afirmat que "aquesta promoció forma part del programa de promoció d'habitatge públic assequible que fem des de l'AMB en col·laboració i donant suport als ajuntaments amb instruments com és l'IMPSOL". També ha destacat 4 línies estratègiques importants de la futura promoció com són la sostenibilitat, la innovació social, la qualitat arquitectònica i la naturalització.

Apromoció s'emmarca en el Programa d'habitatge assequible AMB-IMPSOL 2017 que pretén fer front a la manca d'habitatge assequible disponible a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la promoció de 785 habitatges amb protecció oficial en règim de venda i lloguer.

Una promoció que preserva el patrimoni natural i paisatgístic

La nova promoció de Can Ribes es construirà al voltant d'un gran espai verd interior permeable, que fomenta la continuïtat biològica i lúdica entre la Serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat i preservarà el patrimoni natural i paisatgístic. Per accedir-hi als habitatges es crearan nous accessos transversals que seran els únics camins que es pavimentaran. La resta seran superfícies drenants per garantir el màxim aprofitament de l'aigua de reg o la infiltració natural de l'aigua de pluja.

Aquest espai interior naturalitzat s'enjardinarà amb espècies autòctones i que demanen poca aigua. S'hi plantaran onze garrofers, que compensaran els arbres preexistents a la parcel·la, i vegetació arbustiva. També es restituiran tres arbres ara existents i que no es poden mantenir, en concret, un ametller, un lledoner i un magraner.

Un edifici de consum gairebé 0

Els nous habitatges de can Ribes també seran un exemple del compromís de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Gavà de fer front a la situació d'emergència climàtica i  garantir el benestar de les generacions futures. D'aquí que la sostenibilitat ha estat un dels eixos prioritaris de la promoció.

L'edifici pretén, no només cobrir la necessitat habitacional, sinó acostar-se al que ha de ser un edifici de consum pràcticament zero, reduint la petjada ecològica i minimitzant les emissions de CO2 , els residus generats durant la seva construcció i la demanda posterior d'energia.

El conjunt d'estratègies ambientals implementades han permès obtenir una Qualificació Energètica A. D'aquestes en destaca l'increment dels aïllaments i el disseny d'un pati interior a cada franja edificada per afavorir la il·luminació i la ventilació creuada. També s'emprarà l'aerotèrmia per a la calefacció i la producció d'aigua calenta, així com la recollida d'aigües de pluja per ser utilitzades pel reg i la neteja. Els punts de consum d'aigua potable incorporaran difusors o limitadors de volum.

Cal afegir la incorporació de materials reciclats i reciclables. S'empraran productes amb garantia de qualitat ambiental, com la fusta, i altres obtinguts del reciclatge de residus, com les graves de drenatge de les soleres d'àrid reciclat. Les façanes incorporaran elements de fusta i vegetació.

Habitatges per a totes les necessitats

La promoció inclou 64 habitatges de 3 dormitoris, 63 de dos, 9 d'un dormitori. Estan pensats tant per al model tradicional de família com per noves maneres d'habitar. Cada un d'ells està configurat per una sèrie de mòduls de dimensions similars, que poden ser utilitzats com a sala, cuina o habitació i, per tant, es poden organitzar en múltiples disposicions, flexibilitzant els usos que s'hi poden desenvolupar i permetent l'adaptació als canvis.

Cada estança està envoltada d'espais de transició cap a l'exterior; a façana un balcó corregut d' 1,3 metres. Cap al pati –i de manera quasi simètrica- uns espais corredor que actuen com a galeria convertint els espais de circulació en espais complementaris d'1,60 metres on s'inclouen els banys, l'emmagatzematge, o bé poden ser annexats a les sales. Alhora, l'espai de la cuina esdevé un espai central de l'habitatge, obert i afavorint l'ús per a més d'una persona de la unitat familiar.

Els balcons correguts faran que totes les cares exteriors siguin façanes principals i, alhora, permetrà potenciar al màxim les relacions del veïnat amb el seu entorn i afavorir la vida comunitària.

El procés de comercialització s'obrirà el 2021. Prèviament s'aprovaran les bases amb els requisits per optar a les diferents tipologies d'habitatge protegit que inclourà la nova promoció.