Aprovada la convocatòria del programa metropolità de barris per combatre la pobresa

El programa de l'AMB, dotat amb 9,9 milions d'euros per al període 2022-2024, subvencionarà fins al 80 % del cost dels projectes municipals beneficiats. Els ajuntaments metropolitans tindran tres mesos per presentar projectes emmarcats dins dels quatre eixos estratègics d'actuació

El Consell Metropolità ha aprovat la convocatòria del Programa integral de barris per a la millora de rendes amb l'objectiu de fer front a la pobresa i vulnerabilitat extremes. Aquest pas permetrà que els ajuntaments puguin presentar diferents propostes per optar al finançament dels projectes. El passat 22 de febrer es van aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions, fet que va suposar el punt de partida d'aquest projecte.

La finalitat del Programa és incrementar l'equitat territorial, combatre situacions de pobresa extrema i atendre els col·lectius més vulnerables. El programa de subvencions, destinat als ajuntaments metropolitans, té una dotació de 9,9 milions d'euros per al període 2022-2024 i finançarà fins al 80 % del pressupost dels projectes municipals.

Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, ha afirmat que "la lluita contra les desigualtats socials a la metròpolis de Barcelona és una de les prioritats principals de l'AMB". "El programa metropolità de barris dona compliment a la solidaritat metropolitana, ja que molts problemes estructurals tenen un abast que va més enllà de l'àmbit municipal i és imprescindible afrontar-los amb una mirada metropolitana", afegeix.

"El combat contra les desigualtats i la defensa aferrissada de l'equitat és una prioritat indefugible de l'AMB", ha afegit Balmón. "Les polítiques metropolitanes, com aquest programa de barris, han d'impulsar de manera integral la cohesió interna de la ciutat metropolitana, la ciutat real".

Els principals objectius del programa integral de barris són:

  • Avançar en l'eliminació dels desequilibris socials i econòmics als barris afectats.
  • Afavorir les capacitats personals, familiars i socials de les persones i comunitats per propiciar una convivència harmoniosa i enriquidora als veïnats dels barris de la ciutat.
  • Coordinar els diferents actors econòmics i socials, amb l'objectiu de trobar un equilibri dins del marc de l'ocupació que possibiliti un nivell de vida digne per als habitants d'aquests barris.
  • Garantir unes condicions de seguretat als espais públics i en la convivència veïnal que permetin desenvolupar amb normalitat activitats de caràcter econòmic i social.
El Programa es divideix en quatre eixos estratègics d'actuació, a partir dels quals els ajuntaments redactaran els projectes que presentaran a l'AMB per sol·licitar la subvenció:
  1. Educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social.
  2. Millora de la relació entre les necessitats de formació, la demanda de treball i l'oferta d'ocupació.
  3. Mesures de cohesió social.
  4. Habitatge digne per atendre situacions singulars, rehabilitació d'espais i transició ecològica.
Vulnerabilitat urbana, problema estructural
Una de les expressions de la desigualtat als territoris metropolitans és la vulnerabilitat urbana. Aquesta es produeix quan conflueixen processos d'exclusió social i residencial intensos en àrees urbanes determinades que limiten les possibilitats d'integració i de mobilitat social dels residents.

Les àrees vulnerables estan afectades estructuralment per la desigualtat i molt exposades a crisis de naturalesa diversa (econòmica, social, sanitària, climàtica...). La concentració d'aquests factors de risc propicia la retroalimentació i genera processos circulars que perpetuen els riscos d'exclusió de la població resident i dels mateixos barris.

Hi ha tres particularitats que defineixen la vulnerabilitat urbana: la persistència en els espais urbans, la concentració territorial i la diversitat de les formes en què es presenta.

Enllaços relacionats
On
Marker
Seu de l'AMB Barcelona