Aprovació del Pla Metropolità de rehabilitació d'habitatges (PMRH)

El Pla preveu rehabilitar 51.800 habitatges dels municipis de la metròpolis de Barcelona en un horitzó de 10 anys
Aquest full de ruta potenciarà la lluita contra l'emergència climàtica i millorarà la integració urbana

Rehabilitació

El Consell Metropolità ha aprovat, aquest dimarts 22 de desembre, el Pla metropolità de rehabilitació d'habitatges (PMRH), que portarà a terme el Consorci Metropolità de l'Habitatge, un organisme format per l'AMB i la Generalitat de Catalunya, en cooperació amb 35 dels 36 municipis metropolitans (Barcelona disposa d'un consorci propi).

El Pla promou la rehabilitació d'edificis i inclou la renovació de façanes i cobertes, amb la incorporació d'aïllaments, la construcció de nous ascensors i l'actualització d'instal·lacions comunitàries.  

El PMRH té els objectius següents:

  • Potenciar la lluita contra l'emergència climàtica a través de l'eficiència energètica.
  • Millorar la integració urbana i reduir les desigualtats socials dels barris més vulnerables.
  • Fomentar la revitalització econòmica d'un sector amb fort potencial de creixement.
Preveu una inversió publicoprivada de més de 600 milions d'euros i s'executarà en el període 2020-2030 responent als objectius del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021 2030 (PNIEC) i de l'Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya (ERESEE 2020).

El Pla, que té en compte instruments de diverses administracions, considera tres tipologies d'ajuts econòmics per a les comunitats de propietaris:
  • Subvenció del 100 % del cost de la inspecció tècnica i del projecte d'eficiència energètica i accessibilitat (si escau) amb recursos del Consorci Metropolità i del programa europeu ELENA.
  • Subvenció del 35 % del cost de l'obra d'eficiència energètica, amb recursos gestionats per l'Institut Català d'Energia.
  • Finançament de l'import de l'obra no subvencionat, amb crèdits tous de fins a 15 anys a les comunitats, a través de l'Institut Català de Finances i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Instituto de Crédito Oficial i el Banc Europeu d'Inversions.
Aquestes ajudes aniran acompanyades de diversos instruments d'assessorament i suport a les comunitats, adaptats a les característiques urbanes i socioeconòmiques de cada barri.  Segons el perfil del barri, hi haurà campanyes informatives, oficines de suport o fins i tot, en casos de vulnerabilitat severa, eines de suport directe a la gestió.

El Pla també preveu simplificar els tràmits administratius per poder efectuar les obres i obtenir els permisos amb més agilitat.

S'impulsarà la rehabilitació de més de 51.800 habitatges en 10 anys, que beneficiaran unes 155.400 persones, generaran gairebé 12.700 llocs de treball i reduiran 50.575 tones de CO2 a l'atmosfera.

Full de ruta de rehabilitació d'habitatges alineat amb els objectius de l'AMB

Aquesta estratègia de rehabilitació d'habitatges està directament vinculada a les polítiques d'habitatge de l'AMB, que tenen l'objectiu principal de garantir el dret a l'habitatge com a dret bàsic de la ciutadania, per potenciar la cohesió social, disminuir els desequilibris territorials i millorar la qualitat de vida dels habitants metropolitans.

A banda, el PMRH també s'alinea amb diferents objectius que l'AMB està treballant des de diferents àmbits: espais públics de qualitat, cohesió social, reactivació econòmica, lluita contra l'emergència climàtica i sostenibilitat de la metròpolis. 

En primer lloc, la rehabilitació d'habitatges millorarà la qualitat del paisatge urbà, fet que complementarà les actuacions de l'AMB en la transformació i millora de l'espai públic. 

Simultàniament, la rehabilitació complirà un dels eixos principals de l'avanç del PDU metropolità: afavorir la cohesió social a través de la millora del parc d'habitatge existent. Així, es lluitarà contra la segregació urbana dels barris més empobrits i se'n potenciarà l'accessibilitat. Per exemple, s'instal·laran ascensors als edificis que no en tenen per afavorir la igualtat d'oportunitats de les persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, l'àmbit de polítiques socials de l'AMB també treballa amb diferents projectes de suport a les persones amb discapacitat.

A més, el Pla fomentarà la reactivació econòmica del territori, ja que s'estima que generarà 20 llocs de treball per cada milió d'euros invertits. Es tracta d'una oportunitat per incrementar l'activitat d'un sector econòmic amb gran potencial de creixement.

Finalment, la rehabilitació també s'alinea amb el Pla clima i energia 2030 de l'AMB: es lluitarà contra l'emergència climàtica amb la reducció de les emissions de CO2 i els barris més vulnerables tindran més resiliència davant de fenòmens naturals gràcies a la renovació de les instal·lacions de clavegueram. A més, els nous aïllaments permetran preparar millor els habitatges davant de les oscil·lacions de temperatura extrema i ajudaran a apaivagar el fenomen de l'illa de calor. 

Documents relacionats
Enllaços relacionats