)

L'AMB i l'Ajuntament del Masnou treballaran conjuntament per la promoció d'habitatge protegit al municipi

| Tema: Habitatge

L'IMPSOL desenvoluparà promocions d'habitatge amb protecció oficial en aquest municipi. L'Ajuntament cedirà dues parcel·les per construir-hi nous edificis amb habitatges protegits tant de compra com de lloguer

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament del Masnou han signat el conveni que constitueix el nou consorci per a la promoció d'habitatges protegits en aquest municipi.

Aquest acord permetrà que l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), organisme que depèn de l'AMB, pugui posar en marxa noves promocions d'habitatge protegit, tant de compra com de lloguer, en aquest municipi del Maresme. Tot i que el Masnou no és un municipi metropolità, l'AMB considera que la creació d'habitatges assequibles en un municipi limítrof amb el territori de la metròpolis permetrà assolir objectius comuns d'interès públic, ja que el mercat immobiliari i la demanda d'habitatge són compartits.

Aquesta actuació forma part del Programa d'Habitatge d'IMPSOL-AMB, aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB en sessió d'abril de 1997, per al desenvolupament de la construcció de 1.000 habitatges.

Durant la signatura de l'acte, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB i president de l'IMPSOL, ha declarat: "L'objectiu de l'AMB de garantir a la ciutadania l'accés a un habitatge digne arriba, a vegades, més enllà dels seus propis límits geogràfics, donada l'estreta relació entre la metròpolis i el seu entorn, i de la gran quantitat de persones que viuen entre aquests espais."

Com a resultat del conveni, l'IMPSOL desenvoluparà al Masnou les feines habituals de promoció, gestió, construcció i comercialització d'habitatges, així com les tasques jurídiques, tècniques, administratives i de caràcter econòmic, financer i comptable pròpies d'aquesta activitat.

Per la seva banda, l'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'IMPSOL dues parcel·les situades al municipi, per tal que l'IMPSOL hi planifiqui noves promocions. Aquestes parcel·les tenen una superfície de 915 m² i 1.241,8 m², respectivament. El conveni determina que aquestes actuacions s'iniciaran en un termini màxim de 5 anys a partir de la signatura.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
El Masnou
Prova: $provaURL