Posicionament de l'AMB davant l'aprovació del RDL que modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC)

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

Posicionament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona davant l'aprovació del RDL que modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC)

Davant l'aprovació en el dia d'avui, pel Consell de Ministres, del Reial decret llei que modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, l'Àrea Metropolitana de Barcelona manifesta que:

Aquest Decret llei confirma i ratifica que corresponen a les entitats locals i metropolitanes les competències per regular els serveis de transport de viatgers, inclosos els VTC que es prestin en l'àmbit urbà i metropolità i que s'han de subjectar a les normes que aquestes estableixin, tal com es formula en el Reglament d'ordenació dels VTC aprovat per l'AMB el juny passat i temporalment suspès pel TSJC.

És per això que l'AMB demanarà al TSJC l'aixecament de la mesura cautelar de suspensió de l'aplicació del reglament metropolità d'acord amb aquestes noves circumstàncies.

Tanmateix, l'AMB manifesta la seva disconformitat en relació amb l'establiment d'un període transitori de caràcter indemnitzatori mínim de 4 anys, en el qual els VTC poden operar en l'àmbit urbà i metropolità subjectes a determinades limitacions. L'AMB entén que aquesta compensació no està justificada ni des del punt de vista jurídic ni econòmic, i representa un escenari de complexitat difícil de gestionar.

No obstant això, l'AMB instarà la Generalitat de Catalunya a desenvolupar conjuntament el màxim de mesures de limitació i regulació de la prestació dels VTC, que el mateix DL preveu, per tal de reduir-ne els efectes negatius.

AMB, Barcelona, a 28 de setembre de 2018

Prova: $provaURL