"El transport públic metropolità demostra, un cop més, que té moltes possibilitat per crèixer"

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

Els serveis d'autobusos de l'AMB, tant els de TMB com el Bus Metropolità, han tornat a registrar durant l'any 2016 un important increment de viatgers del 4,3% respecte a l'any 2015. "És necessària una llei estatal de finançament del transport públic que ha de permetre estabilitzar les aportacions de l'Estat i millorar els serveis col·lectius per millorar la contaminació generada pel trànsit privat", ha recordat Poveda.

Imatge de la nota de premsa


Segons les dades de tancament de l'any 2016 de l'AMB, i segons s'han anunciat avui en el context de la Mesa de la Cambra de Distribució d'Ingressos de l'ATM, entre el gener i el desembre del 2016 gairebé 664 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), volum que representa un increment de l'1,24% respecte al mateix període del 2015.

"Amb aquestes noves dades que hem presentat avui dilluns en el marc de l'ATM, integrada per Generalitat de Catalunya, l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona , un cop més el transport públic metropolità demostra que té moltes possibilitats per créixer i per contribuir  a la millora de la qualitat de l'aire", ha afegit Poveda. "Recordem que el 70% dels desplaçaments que es fan a l'àmbit de l'ATM són gestionats per l'AMB", ha assenyalat, posant de relleu el gran pes que té la mobilitat metropolitana en tot el conjunt de l'ATM.

Superació dels 660 milions de viatgers anuals
"Tal com ja vam avançar amb les previsions realitzades durant el mes de novembre, l'any 2016 s'ha tancat amb un nou rècord històric de viatgers del transport públic metropolità, per sobre dels 660 milions de viatgers anuals" ha assenyalat satisfet el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB. "Aquest creixement implica que als transports públics de l'AMB hi hem incorporat fins a 8,2 milions de nous viatgers respecte al 2015", ha puntualitzat Poveda. Viatges que gràcies a la bona oferta no es fan en vehicle privat, i que suposen un estalvi mediambiental en emissions de 4.601 tones de CO2, 1,0tones de PM, 14,5 tones de NOx, i 4,6 tones de NO2.

Resum de l'evolució anual del transport metropolità. Any 2016
"En un context general marcat per la recuperació econòmica, tot i que encara es mantenen taxes d'atur elevades, destaca l'important increment dels serveis de gestió indirecta de l'AMB", ha destacat Poveda. I és que els serveis de gestió indirecta de l'AMB han tornat a registrar, durant l'any 2016, un important increment de viatgers del 4,3% respecte l'any 2015. Amb més de 3,54 milions de nous viatgers, i mantenint la tendència a l'alça dels darrers anys, els serveis de gestió indirecta han arribat en conjunt als 86,60 milions de viatgers.

D'altra banda, entre el gener i el novembre del 2016, l'evolució del nombre de viatgers a la xarxa de metro i autobús de TMB (gestió directa) ha continuat creixent respecte del mateix període de l'any anterior, amb un total de 577,37 milions de viatgers. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat 4,58 milions de nous viatgers, fet que representa un increment del 0,8% respecte del mateix període de l'any anterior.

"Tot i això, s'ha registrat un comportament diferent a la xarxa de metro i a la xarxa d'autobús. A la primera s'ha produït una disminució del 0,9% com a conseqüència de les diverses convocatòries de vaga d'aquest mitjà, disminució que ha quedat compensada per l'increment de la xarxa d'autobús, amb un 4,3% més de viatgers", ha puntualitzat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB.

La taula següent resumeix l'increment de l'evolució de viatgers acumulats entre 2015 i 2016. Inclou tant els serveis de gestió indirecta, prestats a l'àrea metropolitana per operadors privats, com les xarxes de metro i autobús operades per TMB.

Viatgers AMB acumulats (en milions)
2016 2015 Variació
2015/16
%
Xarxa autobús TMB 190,10 182,26 7,84 4,3%
Xarxa metro 381,49 385,00 -3,51 -0,9%
Serveis no integrats (Bus Turístic i Tramvia Blau) 5,79 5,53 0,25 4,6%
Gestió directa 577,37 572,79 4,58 0,8%
Servei integrats 77,55 73,94 3,61 4,9%
Serveis no integrats 9,05 9,11 -0,06 -0,7%
Gestió indirecta 86,60 83,06 3,54 4,3%
Total AMB 663,97 655,84 8,13 1,2%

Necessitat d'una llei de finançament i més inversions per a un transport més sostenible
Aprofitant aquesta valoració de tancament d'any, el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB ha tornat a insistir, dirigint-se al Govern Central, en la necessitat d'una llei estatal de finançament del transport públic "que ha de permetre estabilitzar les aportacions de l'Estat, per al desenvolupament social i econòmic, i millorar els serveis col·lectius per reduir la contaminació generada pel trànsit privat", ha explicat. "El transport públic és clau per a la sostenibilitat mediambiental de la metròpolis i en els anys futurs s'han d'incrementar les inversions i les dotacions per a la lluita contra la contaminació", ha recordat Poveda, fent referència a l'objectiu que s'ha marcat l'AMB per millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis.