Espais metropolitans
2008-2012

Projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Portada
Tema:
Urbanisme
Públic:
General
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Espais metropolitans 2008-2012: projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ressenya
Sinopsi

Quart llibre sobre l'espai públic editat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona que ofereix un recull de les actuacions realitzades durant el període 2008-2012. Espais urbans, espais lliures, equipaments, espai fluvial i espai litoral són els capítols sota els que s'organitza un recull de projectes que esdevé referència a l'hora d'intervenir en l'espai públic i que posa de relleu la importància de la contínua millora en la creació i revitalització d'aquests espais d'ús comú.

Autor:
Editorial:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc i data:
Barcelona 2012
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B.11.531-2012
ISBN:
9788487881091