Els residus generen 7.000 llocs de treball

L'AMB està modernitzant les plantes de residus tot mantenint els treballadors
Els residus generen 7.000 llocs de treball
Tema:
Residus
Tipus:
Articles de premsa
Edició:
Reportatge
Suports:
Electrònic

L'AMB està modernitzant les plantes de residus tot mantenint els treballadors

Descarregar

Sinopsi

La recollida i gestió de residus a l'àrea metropolitana de Barcelona combina els benefi cis per al medi ambient amb la generació d'ocupació. Dels 7.000 treballadors que hi ha, més de 6.000 es dediquen a recollir els residus dipositats als contenidors i uns 800 treballen a les plantes de tractament de residus metropolitanes.

Autor:
Mitjà:
El Far
Idiomes disponibles:
Català