El capital en la era del antropoceno

Portada
Tema:
Economia, Desenvolupament econòmic
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

El capital en la era del antropoceno

Ressenya
Autor:
Kohei Saito
Editorial:
Sinequanon
Lloc i data:
Barcelona 2022
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 13769-2022
ISBN:
9788466671668