Educar para la sostenibilidad de la vida

Portada
Tema:
Sostenibilitat, Educació ambiental
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Educar para la sostenibilidad de la vida

Ressenya
Sinopsi

El canvi climàtic, la superació dels límits biofísics del planeta, l'empobriment i l'aprofundiment de les desigualtats, les migracions forçoses, les violències de caràcter divers, les guerres, la vulneració dels drets.

Autor:
Yayo Herrero
Editorial:
Ediciones Octaedro
Lloc i data:
Barcelona 2022
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 19812-2022
ISBN:
9788419312730