Time Use Week 2022

| Tema: Polítiques socials

Dret a tenir temps, un objectiu de consens

Fotografia de grup de la Time Use Week

Entre els dies 24 i 27 d'octubre ha tingut lloc a Barcelona la Time Use Week 2022. Hi han participat més de 1.200 persones procedents de diferents universitats, institucions, empreses i organitzacions de tot el món. L'edició d'enguany portava com a títol "Temps i (des-)igualtats" i tenia com a objectiu situar les polítiques públiques i l'organització dels temps a Catalunya a l'agenda global.

Cinc conclusions principals

Hi ha un consens globalitzat per avançar cap al dret al temps (lliure) per reduir la desigualtat i la pobresa del temps. Aquest consens no és només de les institucions catalanes i signants de la Declaració de Barcelona en Polítiques del Temps, sinó de tots els participants, com ara la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps. Aquest dret al temps reivindica un nou equilibri vital entre els diferents àmbits de la vida (temps personal, laboral, familiar, cures, etc.) per tenir més temps lliure i unes vides més habitables.

La Llei dels usos del temps espanyola, clau per a aquest final de legislatura. Amb la participació del secretari d'Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, es va obrir la discussió sobre les possibles propostes per incloure en una Llei dels usos del temps a Espanya. La Barcelona Time Use Initiative actualment està assessorant el Ministeri de Treball i Economia Social en aquest projecte, i durant l'esdeveniment es va poder veure la necessitat de buscar un nou equilibri entre els diferents usos del temps que acabés amb la centralitat del temps laboral. En aquest sentit, diversos experts de la BTUI i del món acadèmic van presentar el seu enfocament dels principals arguments i les dades que justifiquen la necessitat d'aquesta llei i van remarcar els punts claus segons el seu punt de vista.

Un pla comú per posar fi al canvi d'horari a Europa. Avançant amb un dels compromisos de la Declaració de Barcelona en polítiques del temps, signada l'any passat, s'ha presentat un pla per implementar horaris naturals a la Unió Europea. La proposta busca establir al continent europeu uns horaris permanents i eliminar el canvi d'hora estacional d'estiu i hivern, així com mantenir horaris naturals, situant cada país en el fus horari corresponent.

Gran interès dels municipis llatinoamericans per sumar-se a la Xarxa Mundial de Municipis i Regions per les Polítiques del Temps. Els municipis i les regions continuen sent la principal punta de llança per impulsar les polítiques del temps. Barcelona, ??com a Capital Mundial de les Polítiques del Temps de l'any 2022, ha estat l'amfitriona de l'Assemblea General de la Xarxa. S'hi ha presentat el pla d'acció de l'organització per al 2023, on es troben objectius com la publicació de bones pràctiques en mobilitat i temps (ciutat de 15 minuts); participació, democràcia i temps, així com el "temps a les ciutats durant la nit".

En clau catalana, el dret a tenir temps s'estén per Catalunya. Les organitzacions col·laboradores de la Time Use Week han organitzat actes, per primera vegada, a totes les províncies de Catalunya. L'objectiu d'aquests actes ha estat triple. D'una banda, sensibilitzar sobre el dret al temps, d'altra banda, escoltar i aprendre de les necessitats de tots els territoris de Catalunya i, finalment, donar visibilitat a les empreses i organitzacions del territori que estan implementant bones pràctiques en usos del temps.

La Time Use Week és coorganitzada per la Barcelona Time Use Initiative, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, ??la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Edifici MediaTIC Roc Boronat, 117, 08018, Barcelona