Seminari internacional sobre gestió de residus

| Tema: Cooperació internacional, Residus

Governs locals de Gàmbia, el Líban i el nord-est de Síria intercanvien experiències amb l'AMB

Visita a una instal·lació de residus

Entre els dies 14 i 18 d'octubre ha tingut lloc la visita de representants de diversos ens locals de Gàmbia, el Líban i el nord-est de Síria, que van participar en un seminari amb sessions de treball teòriques i visites per tal de conèixer, compartir i reflexionar sobre la governança de la gestió de residus i els models i estratègies del cicle de gestió.

La delegació gambiana estava formada per representants polítics, tècnics municipals i altres actors implicats en l'àmbit del medi ambient i de la gestió. Hi han participat representants de l'àrea metropolitana de Banjul (Greater Banjul Area), formada per la capital i les localitats de Kanifing i Brikama. També hi han assistit representants de Tujereng, amb els quals es du a terme un projecte de gestió de residus a través del programa de l'AMB de cooperació coordinada amb els ajuntaments metropolitans de Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat (aquest últim, agermanat amb el Consell Municipal de Tujereng). Així mateix, hi ha participat l'Associació Mbolo, una ONG que opera a la regió i que actua com a catalitzadora d'aquestes iniciatives.

La delegació del Líban estava integrada per dos membres de la Creu Roja libanesa, entitat que ha treballat amb el Servei de Cooperació de l'AMB i ajuntaments del nord del Líban, amb l'objectiu de contribuir a la implementació d'una gestió més sostenible dels residus sòlids per disminuir la contaminació ambiental, agreujada per la important acollida de persones refugiades a la zona.

A la delegació del nord-est de Síria hi havia representants del Departament de Municipis i Medi Ambient de la Regió de Jazeera, del Departament d'Ecologia del Comitè de Municipis i Medi Ambient de la governació d'al-Hasakah i del Comitè de Municipis i Medi Ambient d'al-Qamishli. Així mateix, una representant de l'ONG italiana Un Ponte Per... acompanyava aquesta delegació en qualitat d'entitat present a la zona i que actua com a sòcia en el projecte en curs de gestió de residus sanitaris al nord-est de Síria.

Reptes i estratègies en la gestió de residus

El seminari sobre la governança de la gestió de residus dut a terme per la Direcció de Gestió de Residus i l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB es va adaptar als interessos i projectes dels grups convidats. Així, es va fer especial èmfasi en la reflexió sobre la recollida selectiva, la gestió d'abocadors, el reciclatge i la gestió de residus d'hospitals. A partir d'aquests elements es van desenvolupar dinàmiques d'intercanvi i reflexió per compartir reptes i estratègies en la gestió de residus entre els territoris participants.

L'agenda d'activitats de les tres delegacions va incloure visites als abocadors del Garraf i d'Hostalets de Pierola, a la planta de triatge de Molins de Rei i a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. La delegació del nord-est de Síria va visitar l'Hospital de la Vall d'Hebron per conèixer el sistema de gestió de residus sanitaris.

Així mateix, van fer visites institucionals als ajuntaments de Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i el Prat de Llobregat.