Reunió del Consell de Cooperació

Tornar

| Tema: Cooperació internacional

S'ha aprovat el balanç d'actuacions del 2014 i el pla de treball per al 2015

El Consell Metropolità de Cooperació Internacional al Desenvolupament de l'AMB va aprovar per unanimitat el document corresponent al Balanç de les actuacions 2014 i Pla de Treball 2015 de cooperació internacional al desenvolupament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'aprovació es va realitzar el passat 28 d'abril durant la darrera sessió ordinària del present mandat.

La finalitat d'aquest document és donar compte de les tasques que s'han dut a terme al llarg de l'any 2014 al departament de Cooperació internacional per al desenvolupament de l'AMB en el marc de les prioritats sectorials i geogràfiques, de gestió de la política de cooperació, dels projectes de cooperació al desenvolupament i dels projectes d'Educació per al desenvolupament.

Així mateix, es dedica un capítol a l'anàlisi de les activitats compromeses per l'exercici de 2015.

Pel que fa al Pla de Treball per a 2015, el document exposa les línies prioritàries en què  es focalitzarà el treball en el present exercici i la distribució pressupostària en la qual se sustentarà el finançament dels projectes previstos al llarg de l'exercici 2015 dins del marc del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de l'AMB 2013-2016.

Enllaços relacionats