Resiliència metropolitana

| Tema: Relacions internacionals

Congrés internacional del projecte Metro Resilience

Congrés internacional del projecte Metro Resilience

El dies 22, 23 i 24 de novembre va tenir lloc a Guadalajara (Mèxic) el Congrés Internacional de Resiliència Metropolitana, un esdeveniment que va reunir més de 200 professionals, acadèmics, organitzacions no governamentals i associacions civils per compartir bones pràctiques de resiliència urbana, casos d’èxit i models de governança metropolitana.

La trobada, organitzada per IMEPLAN, la xarxa Resilient Cities i l'AMB, va servir per intercanviar coneixements sobre com altres ciutats i metròpolis han aconseguit prosperar, superar i adaptar-se a diferents impactes i tensions.

En aquest sentit, l’AMB hi va exposar la seva governança multinivell, les seves competències, el seu sistema de finançament i la seva coordinació amb l’administració autonòmica i els 36 municipis que en formen part. També va parlar dels seus principals reptes, com l'erosió de la línia de costa, la crisi hídrica, la mobilitat o la cohesió social, entre d'altres.

Segons el gerent de l’AMB, Ramon Torra, “és de cabdal importància abordar a escala metropolitana aquells reptes que s’escapen dels límits municipals”, motiu pel qual “hem de posar el focus en com les metròpolis es preparen per fer front a diverses tensions”.

Al congrés, l’AMB va oferir la seva experiència en la prevenció i gestió de residus i en la construcció d’habitatge social. D’una banda, Joan Miquel Trullols, director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l’AMB, va apuntar a la necessitat d'un canvi de paradigma en la seva gestió i com, a partir d'ara, haurien de ser considerats recursos. D’altra banda, Josep Maria Borrell Bru, coordinador tècnic de l'IMPSOL, va explicar què és aquest organisme, quin tipus d’habitatge està promovent, com es produeix i com es finança.

El Congrés Internacional de Resiliència Metropolitana s’emmarca dins del projecte Metro Resilience, que preveu l'elaboració, amb el suport de la xarxa Resilient Cities, d'una estratègia de resiliència per a la metròpolis de Guadalajara, així com la construcció, amb el suport de l'AMB, de nou punts verds i la creació d’una guia on es recullin casos d’èxit sobre els temes tractats al congrés.
 

Programes o projectes relacionats
On
Marker
Ciudad Creativa Digital