Projecte SESAME

| Tema: Agricultura, Relacions internacionals

S'inicia el projecte per impulsar l'emprenedoria en agricultura metropolitana

Foto de grup dels participants

El passat 16 d'octubre va tenir lloc, en una reunió transnacional a Marsella (França), l'inici del Projecte SESAME (Soutenir l'Entrepreneuriat et les Savoir-faire en Agriculture MEtropolitaine). Aquest projecte, en el qual participa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), té com a objectiu facilitar l'emprenedoria en l'agricultura metropolitana.

S'inclou en el programa Erasmus+ de la Unió Europea, dins de l'acció clau 2: "Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques".

Per dur-lo a terme, cal treballar i generar els continguts formatius específics que s'incorporaran a les formacions professionals de nivell IV d'instal·lació agrària per incloure-hi les particularitats de l'emprenedoria en l'agricultura metropolitana. Així, es vol sensibilitzar els estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior sobre les particularitats de les instal·lacions agràries en zones urbanes i periurbanes des d'un punt de vista ecològic (verdejar la ciutat), econòmic (circuit curt d'aliments) i social (inclusió social). També es vol sensibilitzar els representants públics i els tècnics de projecte sobre la importància de la presència de projectes emprenedors d'agricultura urbana i periurbana (i, per extensió, dels sistemes d'alimentació territorialitzats). L'objectiu és fomentar un augment dels projectes d'agricultura al territori metropolità.

A l'AMB, aquest projecte es fa en cooperació entre el Servei d'Infraestructura Verda i les àrees d'Internacional i de Desenvolupament Social i Econòmic. També hi participen el Servei de Formació Agrària de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Escola Agrària d'Amposta; i l'empresa catalana Eduscopi, especialitzada en comunicació, difusió i educació científica. Els altres socis europeus són: IRFEDD (Institut Régional de Formation à l'Environnement et au Développement durable), AVITEM, Unis Vert - xarxa de CFPPA agraris al sud de França, Marseille Métropole (Àrea Metropolitana de Marsella); Istituti Tecnici Emilia Romagna i la Ciutat Metropolitana de Bolonya (amb el programa Insieme per il Lavoro).

La pròxima reunió transnacional, en la qual es validarà el contingut dels grups de treball, serà coordinada per l'AMB i tindrà lloc a Barcelona el març del 2020.

On
Marker
Marsella