Projecte SESAME

Tornar

| Tema: Agricultura, Relacions internacionals

Formació sobre agricultura urbana i periurbana metropolitana

Parc Agrari del Baix Llobregat


S'ha aprovat el projecte SESAME (Supporting Entrepreneurship and Agricultural Know-How in Metropolitan Areas) del programa Erasmus. Amb una durada de 28 mesos, el projecte té un pressupost total de 236.215 €, dels quals l'AMB n'aporta aproximadament 18.050.

L'objectiu principal del projecte SESAME és promoure projectes agrícoles en àrees metropolitanes dels països socis i fomentar l'emprenedoria en el sector de l'agricultura urbana i periurbana metropolitana. Per això, es durà a terme la creació d'un mòdul de formació professional per a estudiants de mòduls de formació professional dels diferents centres d'educació participants.

A més a més, s'implementaran accions per involucrar les administracions públiques i actors del territori per impulsar i facilitar el desenvolupament de l'agricultura urbana i periurbana a les metròpolis. Aquestes accions s'implementaran mitjançant una formació de microaprenentatge sobre reptes i oportunitats per a l'agricultura urbana i periurbana. També impulsaran noves sinergies entre els estudiants i les administracions per poder abordar l'agricultura metropolitana amb una visió més transversal.

L'AMB participarà en els mòduls formatius i en les diferents activitats formatives del projecte a través de tallers i esdeveniments internacionals amb els altres socis. També participarà en activitats de disseminació del projecte i publicacions relacionades amb la temàtica.

El líder del projecte és l'Institut Régional de Formation à l'Environnement et au Développement Durable (IRFEDD) de Marsella. Les institucions públiques, centres de recerca i escoles de formació professional participants com a socis del projecte són de França, Itàlia i Espanya.