Projecte a Uganda

Tornar

| Tema: Cooperació internacional

Mapatge per reduir la contaminació odorífera a Kampala


Mapping for Communities, una entitat sense ànim de lucre amb base a la capital ugandesa de Kampala, en coordinadació amb l'Ajuntament de Kampala i amb la col·laboració tècnica i de recursos de l'AMB, ha iniciat l'execució del projecte de cooperació "Contaminació per olors a Kampala, Uganda: Identificació amb una metodologia participativa i elaboració d'una estratègia de mercat per a la seva erradicació".

La contaminació odorífera: una nova mirada de la ciutat

Tot i ser relativament desconeguda, la contaminació odorífera és una de les principals causants de malestar i de possibles quadres d'ansietat i altres trastorns mentals, especialment entre residents de zones pròximes a centres d'emissions. En el cas de països amb dèficit d'infraestructures de tractament de residus, aquest problema es pot intensificar per la proximitat tant als nombrosos abocadors existents (i que solen afectar les poblacions amb rendes més baixes) com a altres espais d'ús més quotidià. Per exemple, els mercats municipals de queviures, que són una font principal de generació de residus orgànics i que sense un tractament apropiat es converteixen en emissors de pudors que acaben debilitant el benestar i el dret a un entorn saludable de les persones treballadores i consumidores. 

Amb la finalitat de treballar una proposta d'acció que faciliti la gestió per al tractament d'olors en mercats municipals, l'AMB s'alinea amb Mapping for Communities. Aquesta entitat forma part de la xarxa de treball que du a terme el projecte d'investigació "Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainabiltiy" (D-NOSES), finançat pel Programa Horitzó 2020 de la UE i en el qual participa l'Àrea d'Ecologia de l'AMB.

Aquest projecte europeu implementa una estratègia per abordar la contaminació odorífera a través d'una metodologia participativa basada en la ciència ciutadana comunitària i els sistemes d'informació geogràfica (GIS) participatius. Aquestes eines permeten a diferents segments de la ciutadania col·laborar de manera voluntària per obtenir dades que facilitin accions cap a la justícia ambiental.

Projecte centrat als mercats de Kampala

En el cas del projecte de Mapping for Communities i l'AMB, es formarà i s'implicarà la ciutadania de Kampala –més concretament dones i infants– en la recol·lecció de dades que permetin l'elaboració d'un mapatge de la contaminació per olors a la ciutat, concretament als mercats de queviures. Sobre la base de la informació obtinguda, un dels resultats esperats del projecte serà la definició d'un pla d'acció que permeti, en una fase posterior del procés, dur a terme un projecte pilot per reduir la contaminació odorífera a un o diversos mercats de Kampala. També es pretén augmentar la conscienciació i el desenvolupament de capacitats dels titulars de drets i responsabilitats de l'Ajuntament de Kampala per impactar en les polítiques públiques relacionades amb temes de contaminació odorífera.

On

  • Marker

    Kampala (Uganda)

Prova: $provaURL