Polítiques metropolitanes de gènere

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

Diverses metròpolis implementen polítiques contra les violències a dones i nenes als espais públics


El passat 15 de febrer a Metròpolis es va presentar la publicació "Seguretat i espai públic: Mapeig de polítiques metropolitanes de gènere", resultat d'una investigació elaborada amb els membres de la xarxa.

Avui en dia, les dones d'arreu del món encara senten por en els espais públics per culpa de diferents tipus de violència, com assalts, assetjament sexual, violacions i feminicidis. Davant d'aquesta situació, algunes metròpolis estan prenent mesures per revertir aquest escenari. Així, els 49 membres de l'associació Metròpolis estan implementant polítiques per fer front a les violències contra les dones i nenes que succeeixen en espais públics com carrers, parcs, mercats i en el transport públic.

L'AMB, per exemple, hores d'ara, està treballant amb organitzacions sòcies locals a l'àrea metropolitana de San Salvador i a l'àrea metropolitana de Maputo, Moçambic, per contribuir en l'erradicació de les violències contra les dones i les nenes en els espais públics.

La publicació també indica que encara hi ha grans reptes per incorporar i desenvolupar a les metròpolis com ara el disseny i la transformació de les ciutats i les metròpolis per garantir els drets de les dones, especialment una vida lliure de violències, la promoció i la incorporació de la veu de les dones en el disseny i l'ampliació de la mirada de la seguretat a les metròpolis.

Resultats del mapeig

Durant sis mesos, l'organització internacional Dones i Ciutats va dur a terme una recerca amb tots els membres, en què va recopilar informació i es van gestionar qüestionaris i activitats d'intercanvi.

En la investigació s'han identificat 83 polítiques, estratègies i instruments que se centren en la seguretat de les dones i les nenes, i a promoure carrers, places, parcs, i barris més segurs i accessibles.

Les iniciatives identificades van ser classificades en tres categories:

  • Responsiva: el 49% dels membres implementen polítiques que responen a les violències sexuals després que hagin succeït.
  • Preventives: el 61% dels membres implementen polítiques que tenen com a objectiu prevenir les violències sexuals abans que puguin succeir.
  • Transformadores: només el 26% dels membres implementen polítiques amb l'objectiu de transformar i erradicar els sistemes arrelats de discriminació que perpetuen les violències contra les dones i nenes a la societat.
Entre els resultats destaquen els següents elements:
  • A la regió d'Àsia i del Pacífic es concentra un nombre important d'iniciatives (38).
  • La majoria de mètodes i instruments utilitzats per les metròpolis per abordar la seguretat de les dones en els espais públics són mesures aplicades en el transport públic i estan relacionats amb l'ús de la tecnologia mòbil, com les alertes i les aplicacions de SMS per a telèfons intel·ligents que generen dades sobre les amenaces i espais segurs.
  • S'han identificat 49 metròpolis amb algun tipus de política dirigida a potenciar espais públics més segurs per a les dones i les nenes, cosa que representa només el 36% dels membres de l'associació.

Prova: $provaURL