MetroSolutions 2022

Tornar

| Tema: Metròpolis, Relacions internacionals

Congrés internacional sobre solucions innovadores a les metròpolis del futur

Els passats dies 17 i 18 d'octubre es va celebrar el congrés internacional MetroSolutions, amb l'objectiu de compartir i debatre solucions innovadores als grans reptes amb els quals es troben les metròpolis del món actualment i que estan definits a les agendes globals que acorden les Nacions Unides.

El congrés es va constituir com a punt de trobada entre xarxes internacionals de ciutats, organitzacions internacionals, representants polítics, tècnics, gestors i, en definitiva, professionals al servei de les metròpolis. Va reunir més de 200 persones, va comptar amb més de 80 presentacions d'experts provinents de 21 països de quatre continents (Àfrica, Amèrica, Europa i Àsia) i va comptar amb la col·laboració d'ONU Habitat, ONU Habitat Resilience, Metropolis, Medcités i Metrex.

A través d'11 taules rodones i 9 tallers participatius, durant els dos dies del congrés es van presentar i treballar solucions metropolitanes relacionades amb grans temàtiques com la governança i la legitimitat democràtica, la gestió eficient i el bon govern, les solucions tecnològiques, les solucions verdes i blaves, la inclusió social, de gènere i de diversitats, la informalitat, la planificació de la ciutat, l'urbanisme, la resiliència i la innovació, les dades i indicadors, la comunicació, el futur de les metròpolis o la transferència de coneixement i de bones pràctiques entre unes metròpolis i altres.

Més enllà dels casos concrets presentats, el congrés ha permès reflexionar al voltant del concepte mateix de "solucions metropolitanes", i de les seves característiques, dimensions, tipologies o instruments per implementar-les. Les solucions es configuren, doncs, com a respostes eficaces a reptes metropolitans, que responen a les agendes globals de desenvolupament, contribueixen a la construcció urbana, són multidimensionals, multiactor i multinivell, idealment estan construïdes amb participació de la ciutadania i els principals agents i, finalment, són escalables i transferibles a altres metròpolis i reptes.

El congrés ha posat de manifest la importància de les solucions metropolitanes i que les metròpolis tinguin un paper més ampli en la política global, per aconseguir fer front als reptes globals de desenvolupament i avançar cap a la consecució de metròpolis més democràtiques, legítimes, ben governades, inclusives, equitatives, innovadores i resilients. 

Galeria d'imatges

Documents relacionats

On

  • Marker

    Citilab Plaça de Can Surís, s/n, 08940, Cornellà de Llobregat