Informe GOLD V

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

Es presenta el capítol metropolità de l'informe sobre la governança metropolitana

Portada de l'Informe GOLD


El passat dimecres dia 15 de gener es va presentar a l'AMB el capítol metropolità de l'Informe GOLD V. Aquesta edició de l'informe, que cada tres anys analitza l'estat de les democràcies locals i de la descentralització en diferents temàtiques, estudia la situació de les agendes globals dels governs locals i regionals de les set seccions geogràfiques de l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i de les diferents àrees metropolitanes d'arreu del món.

La sessió va comptar amb la participació del gerent de l'AMB, Ramon Torra, el secretari general de la xarxa Metròpolis, Octavi de la Varga, i el director del programa de ciutats globals del CIDOB i coautor de l'informe, Agustí Fernández de Losada.

Entre les conclusions presentades en l'informe, es va destacar que les ciutats grans i les àrees metropolitanes han demostrat ser molt actives en la recerca i la implementació de solucions innovadores respecte als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Davant de la falta de reconeixement polític, de finançament i de definició competencial i tenint en compte la immensa i creixent diversitat de models metropolitans arreu del món, cal replantejar els models de governança metropolitana i introduir-hi alternatives més inclusives i coordinades que reforcin els mecanismes de cooperació multinivell per tal d'assegurar el compliment dels ODS. Aquests nous models de governança han d'incloure tots els actors del territori, per tal de potenciar una governança col·laborativa que permeti la coproducció de solucions i asseguri la màxima transparència possible.

També es destaca que el paper de les ciutats en la implementació d'agendes globals és cada cop més reconegut, però la realitat metropolitana és molt diferent. Malgrat que s'estan fent progressos en l'àmbit urbà, no s'està avançant tant en la dimensió metropolitana.

Finalment, cal replantejar els mecanismes tradicionals de finançament per tal d'apoderar les autoritats locals en la recerca de solucions per als reptes que afronten.

Informe GOLD V (versió completa)

Informe GOLD V (resum executiu)

On

  • Marker

    CIDOB

Prova: $provaURL