Espais fluvials: exemple de bona pràctica

Tornar

| Tema: Acció de govern, Relacions internacionals

La recuperació dels espais fluvials, bona pràctica de projecte FEDER

Recuperació dels espais fluvials


La recuperació socioambiental dels espais fluvials metropolitans ha estat un dels 4 projectes escollits pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER de Catalunya com una bona pràctica d'actuació.

Es tracta d'una iniciativa cofinançada amb fons FEDER en el marc del conveni entre l'AMB i la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions dins dels eixos 2,4 i 6 del Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

El pressupost total del projecte són 16,8 milions d'euros i amb un cofinançament FEDER de 6,9 milions d'euros. L'objectiu principal és la recuperació i millora de la infraestructura verda metropolitana en el sentit més ampli. Es pretén vertebrar el territori metropolità consolidant els espais verds de les conques fluvials, tenint en compte l'equilibri entre el desenvolupament socioeconòmic i la preservació del medi ambient i la seva biodiversitat.

Els projectes escollits com a bones pràctiques compleixen els següents criteris:

  1. Elevada difusió entre els beneficiaris, els beneficiaris potencials i el públic en general.
  2. Incorporació d'elements innovadors.
  3. Adequació dels resultats obtinguts de l'operació als objectius establerts.
  4. Contribució a la resolució d'un problema o debilitat regional.
  5. Grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigit.
  6. Compliment dels principis horitzontals (desenvolupament sostenible, igualtat entre homes i dones i principi de no-discriminació) i de la normativa mediambiental.
  7. Sinergies amb altres polítiques o instruments d'intervenció pública.
El Ministeri d'Hisenda, autoritat que gestiona el programa FEDER, és l'encarregat de validar que totes les bones pràctiques presentades compleixen els criteris exigits. Totes s'incorporen a l'informe anual del programa que aprova la Comissió Europea. Aquest document té una versió resumida adreçada a la ciutadania que només inclou una de les bones pràctiques escollides i enguany ha estat aquest projecte de l'AMB.

Les quatre bones pràctiques 2020 del Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya escollides, així com la resta de programes operatius espanyols, es poden consultar al web del Ministeri d'Hisenda.  

Galeria d'imatges

Prova: $provaURL