Conferència final del projecte GO SUMP

Tornar

| Tema: Mobilitat sostenible, Relacions internacionals

Experts en mobilitat sostenible consensuen recomanacions en transports urbans

Encreuament de camins


Els dies 17 i 18 de setembre s'ha celebrat la conferència final del projecte europeu GO SUMP, acollida per l'Ajuntament de Màlaga, en el marc del programa Interreg-MED, que ha possibilitat el desenvolupament de set projectes amb solucions concretes a problemes específics de mobilitat en ciutats europees mediterrànies i que podran ser replicades en la resta de l'espai mediterrani.

En concret, en els darrers tres anys el projecte GO SUMP ha creat i desenvolupat la Comunitat de Transport Urbans (UTC), que ha permès coordinar més de 120 agents participants en el projecte, amb una inversió pròxima a 1,2 milions d'euros. Els resultats obtinguts permetran dissenyar futures polítiques europees en relació amb una mobilitat sostenible.

Hi han participat 22 corporacions locals, 18 universitats i centres d'investigació, 13 autoritats regionals, quatre autoritats portuàries, tres autoritats nacionals, quatre operadors privats, tres centres de negocis i un fòrum regional intergovernamental. Els set projectes modulars desenvolupats en l'àmbit de la UTC, amb el lideratge de l'Ajuntament de Màlaga i la col·laboració de MedCities com a soci de projecte responsable de la construcció de la comunitat, han aprofitat les sinergies creades entre si amb l'objectiu de contribuir a una nova economia baixa en carboni.

Projectes i coneixement

En concret, els projectes desenvolupats són: xarxes d'electromobilitat interregionals mediterrànies per a sistemes intermodals i interurbans de transport baix en carboni (EnerNETMob), transport baix en carboni en ciutats destinació de creuers (Locations), mobilitat per emissions de CO2 pròximes a zero en destinacions turístiques mediterrànies (Mobilitas), participació activa de la ciutadania en el desenvolupament de plans de viatge sostenibles en ciutats mediterrànies amb demanda estacional (Motivate), plans de mobilitat sostenible en universitats de l'àrea MED (CAMP-sUmp) i regeneració de l'ús mixt de les comunitats mediterrànies a través de solucions innovadores de mobilitat baixa en carboni (Remedio) i plans de mobilitat sostenible en ciutats portuàries mediterrànies (Sumport).

La transferència dels coneixements adquirits a través de les diferents solucions obtingudes (tan heterogènies com el desenvolupament de software, aplicacions mòbils, plataformes de gestió de mobilitat, canvi de conceptes urbans com el "condomini horitzontal", eines de modelatge de situacions de trànsit, gestió de la mobilitat turística en ciutats portuàries i desenvolupament de sistemes de mobilitat elèctrica adaptats a les necessitats dels ciutadans, entre d'altres) permetrà en un futur dissenyar els plans de mobilitat sostenible per a les nostres ciutats.

L'acte final del projecte va acollir la firma d'un "Memorandum of Understanding" amb el compromís dels 7 projectes modulars de continuar contribuint a la transferència de coneixements i suport a la capitalització dels resultats i eines generades a altres territoris MED. L'acte també va brindar l'oportunitat de conduir una sèrie de sessions de treball amb l'objectiu de consensuar les recomanacions polítiques de la Comunitat de Transports Urbans, les quals estaran, properament, disponibles a la web del projecte, ja que seran un resultat clau del procés de capitalització de GO SUMP.

Entre les diferents sessions de l'esdeveniment, destaca el debat conduït pel secretari general de MedCities, Josep Canals Molina, que va incloure experts i representants a diversos nivells del govern i la societat civil, en el qual es va analitzar l'escalabilitat dels projectes pilot en la planificació urbana a una escala més gran, així com els mecanismes per a la integració de la societat civil en la construcció de les polítiques de mobilitat pública. Finalment, cal destacar la presentació de la proposta dels objectius per a la següent generació de projecte horitzontal Urban Transports del programa Interreg-MED. 

Programes o projectes relacionats

 • GO SUMP

  Zona d'actuació:
  Tema:
  Mobilitat i transport
  Estat:
  Iniciat

On

 • Marker

  Màlaga

Prova: $provaURL