Acord amb MedCities

| Tema: Relacions internacionals

S'aprova l'acord amb aquesta xarxa mediterrània per als projectes del 2020

L'AMB, un dels membres fundadors de MedCities, ha aprovat el nou acord amb MedCities per a tots els projectes que la xarxa mediterrània iniciarà i continuarà durant aquest any 2020.

En un període canviant a causa de la situació de la COVID-19, que ha obligat algunes institucions a reconduir objectius, l'AMB ha concedit a MedCities 290.000 € de fons per al 2020 (cosa que augmenta els 265.000 € a partir del 2019).

Els principals objectius d'aquest compliment es basen en la promoció i cooperació entre ambdues entitats per dur a terme diferents projectes com assistències tècniques, la promoció de la formació i la transferència de sessions dins de les ciutats de la xarxa. A més, l'acord estimularà i impulsarà altres projectes i activitats d'interès tant per a l'AMB com l'organització de l'Assemblea General de MedCities, entre d'altres. Aquestes són algunes de les accions principals:

  • Promoure projectes pilot de cooperació i assistència tècnica a les ciutats de la xarxa de MedCities en àmbits com ara la planificació urbana estratègica, la gestió de residus, el desenvolupament econòmic local, la mobilitat, etc. També es reforçarà que es pot col·laborar amb l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB i els consells metropolitans per a la identificació i implementació de projectes, inclòs el nou projecte ASIMA TUNIS, que reforça la planificació territorial de la zona metropolitana de Tunis, i projectes de formació en plans de gestió de residus a Jordània.
  • Promoure activitats de formació i intercanvi entre les ciutats membres de la xarxa, en particular promoure la plataforma sobre gestió urbana i metropolitana a la Mediterrània com a eina de formació per a l'aprenentatge, que respongui a les necessitats dels tècnics i representants polítics de les ciutats membres. Durant el 2020 es farà una presentació pública de Medurbantools a l'AMB.
  • Organitzar l'Assemblea General de MedCities 2020 juntament amb un seminari internacional sobre ciutats i metròpolis mediterrànies durant l'últim trimestre del 2020.
  • Promoure altres projectes i activitats d'interès per l'AMB, que inclouen despeses de representació, logística, serveis externs, preparació de nous projectes, entre d'altres que puguin sorgir. En destaquen el Congrés de la UICN 2020 a Marsella, la 9a Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles (ICLEI) a Mannheim, la Conferència Ministerial de la UpM sobre Economia Blava o la participació en el Diàleg Estructurat de la Comissió Europea i altres organismes internacionals. Aquesta secció també inclou l'elaboració del pla estratègic de MedCities per al període 2021-2023 amb una visió per al 2030.
MedCities agraeix el paper crucial que té l'AMB dins l'associació i pel seu creixent compromís amb la feina que l'entitat mediterrània duu a terme.

Documents relacionats