Guia de carrers

La guia metropolitana de carrers parteix de la idea de representar els 36 diferents pobles i ciutats del territori metropolità com una realitat contínua. Els carrers, els camins, els equipaments o els parcs sovint es perllonguen a través dels municipis veïns.

Mapa
Consulta
La Guia de carrers de l'AMB representa, a escala 1:8000, no només el mapa dels vials (carreteres, carrers i camins) amb sentits de circulació i numeració postal, sinó també la resta d'infraestructures de transport, parcs urbans i metropolitans, polígons d'activitat econòmica, equipaments de diferents tipologies i altres serveis, edificis singulars, llocs d'interès, topònims, etc.

Com a producte cartogràfic que inclou contingut, tant pel que fa a capes d'informació com a atributs alfanumèrics associats, permet elaborar productes derivats, a partir d'aquest, com ara la llista de carrers metropolitana, la base toponímica oficial de l'AMB o la base de dades d'equipaments.

La Guia s'actualitza constantment, des de la seva primera publicació el 2007, amb informació pròpia elaborada pels serveis tècnics metropolitans i l'ajut dels diversos ajuntaments que validen el contingut final.

Consultar i descarregar de la guia