Duplicació de la línia R3 entre Montcada i Vic

La construcció d'una segona via entre Montcada Bifurcació i Vic augmentarà la capacitat de transport i millorarà la fiabilitat del servei. En una primera frase s'actuarà en el tram Montcada – la Garriga.

Fitxa tècnica

Promotor:
Ministeri de Foment
Pressupost:
650 M€ (IVA inclòs)
Estat:
En planificació
Termini estimat:
L'actuació estarà operativa el 2020.

Descripció

El tram entre Montcada Bifurcació i Vic, de 59 km i amb 13 estacions, està experimentant un progressiu augment de la demanda. Amb la construcció d'una nova via, l'actual freqüència màxima de tres trens per hora i sentit podrà ser ampliada il·limitadament en funció de les necessitats del servei.

Aquesta infraestructura es construirà per fases, de manera que es pugui incrementar gradualment la capacitat del servei. En una primera fase s'actuarà entre Montcada i la Garriga, el tram amb la demanda més elevada.

Totes les estacions disposen ja de doble via, de manera que se'n podrà mantenir l'estructura actual.