• Article 334 - Ordenació del volum edificable
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)
 • Article 335 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)
 • Article 333 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)
 • Article 336 - Modificació de l'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)