• Article 96 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 3a. Centre direccional comercial i de reequipament de Sant Joan Despí
  • Article 98 - Revisió del pla parcial del polígon de Sant Joan Despí
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 3a. Centre direccional comercial i de reequipament de Sant Joan Despí
  • Article 97 - Previsions
    Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat - Secció 2a. Zones de centres direccionals (11) - Subsecció 3a. Centre direccional comercial i de reequipament de Sant Joan Despí