Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 63 - Dormitori doble

Article 63 - Dormitori doble


1. El dormitori doble tindrà una superfície de 8 m2, incloent-hi la superfície ocupada per l'armari rober encastat, si n'hi hagués.
Si els dos llits estan situats en paral·lel, l'ample mínim del dormitori serà de 2,40 m.
Si els dos llits, en canvi, se situen l'un a continuació de l'altre, s'haurà de deixar un passadís lateral que junt amb l'ample del llit permeti una amplària mínima d'1,80 m.