Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
  • Molins
    Molins
    Article
    Annex l

Annex l


1. Pla parcial de l'hospital, aprovat per la Comissió d'Urbanisme l'1 de juliol de 1969.

2. Pla parcial Can Roca, limitat pels carrers Alfons ll d'Aragó, plaça de la Creu, Balmes, plaça Pius Xll i línia Renfe, aprovat per la Comissió d'Urbanisme el 6 de maig de 1966.

3. Pla parcial de l'illa Riera Bonet - Sant Pere Romaní, aprovat per la Comissió d'Urbanisme el 19 d'agost de 1963.