Una via cívica a la carretera de Sant Climent

Projecte de la via cívica a la carretera de Sant Climent (tram entre el terme municipal de Viladecans i la riera de Salom) ?

María José Reyes
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2013
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Novembre 2015
  Municipi:
  Sant Climent de Llobregat
  Superfície:
  2.328 m²
  Cost:
  376.487 €
 • Autors:
  Noemí Martínez, Luisa Solsona, Virgínia Díaz del Río (AMB)
  Col·laboradors:
  Equip AMB: Jordi Larruy, Joaquim Ventura, Sara Arguedas, Jordi Bardolet, Judit Bertran
  Contractista:
  Construcciones y servicios Faus
Premis i reconeixements

Seleccionada, Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba 2016. Categoría: Articulació.

Descripció

La intervenció té com a objectiu habilitar un espai per a la circulació de vianants i bicicletes que connecti els municipis de Sant Climent de Llobregat i Viladecans al llarg de la carretera BV-2003 que transcorre paral·lela a la riera de Sant Climent. També vol ser un element paisatgístic contundent capaç de donar forma a un ambiciós projecte d'àmbit metropolità: connectar el massís del Garraf amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i els espais naturals del Delta seguint el traçat natural de la riera.

La proposta, executada amb materials econòmics i senzills, cobreix el tram comprès entre el límit del terme municipal i l'inici de la trama urbana de Sant Climent. L'àmbit d'intervenció és l'espai disponible entre la línia blanca de límit de carril i el canvi de pendent de l'accident topogràfic que és la riera. En aquest espai s'encaixa una cinta de formigó groc que s'eixampla allà on el terreny ho permet.

A les dues esplanades preexistents la cinta configura unes àrees de descans on es col·loquen el mobiliari i la vegetació. Els bàculs existents es desplacen a l'altra banda de la calçada per donar continuïtat a la línia de llum, i s'instal·la un fanal que il·lumina el nou pas de vianants i la parada d'autobús.

A la banda de la carretera, la cinta de formigó està delimitada per una franja contínua de peces prefabricades de formigó que inclou la vorada. Aquesta franja garanteix la protecció del trànsit pesat, resol els guals i acomoda els nous serveis i els seus registres. A la banda de la riera, es col·loquen els elements de protecció: vegetació quan hi ha talussos i barana d'acer galvanitzat sobre el mur de contenció. En el punt de connexió amb la trama urbana, s'amplia l'estructura del pont de la riera per habilitar un pas de vianants i resoldre el punt de trobada amb la vorera existent.

On
Enllaços relacionats