Jardins de Joan Salvat Papasseit

La transformació de la plaça elimina les barreres arquitectòniques i en millora l'accessibilitat i la circulació tant interior com perimetral. La vegetació i el mobiliari urbà organitzen els diferents espais: un nou estany, una àmplia superfície de sauló i una àrea de jocs infantils.

Foto: Jon Arruti
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Abril 2019
  Municipi:
  El Prat de Llobregat
  Superfície:

  5.932 m2

  Cost:
  1.091.300 €
 • Direcció de projecte:
  Carlos Llinás (AMB)
  Direcció d'obra:
  Jordi Larruy (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Jonatan Álvarez, Arnau Canyes, Susana Casino, Tamie Delgadillo, Oriol Paluzie, Ferran Roca
  Contractista:
  Benjumea
Finançament

AMB

Ajuntament del Prat de Llobregat
 

Descripció

La proposta vol reordenar els espais i usos mitjançant la disposició en una banda central dels diferents elements que formen part del programa, segons les demandes del procés participatiu i les directrius de l'Ajuntament; és a dir, el nou estany, una superfície de sauló polivalent i una àrea de jocs infantils de caràcter inclusiu, principalment. 

Per tal de delimitar i protegir les franges de vegetació, es van col·locant bancs de pedra entre el sauló i les arbustives, com traces que separen o ordenen també els diferents usos dels espais de la plaça.
Disposada en sentit longitudinal est-oest, es situa en una zona lliure i pavimentada d'estada i d'ús polivalent, amb un espai de circulació de vianants independent de la vorera de l'esmentada avinguda, que connecta millor l’eix urbà de l’avinguda del Remolar amb la plaça de Catalunya.

El caràcter enjardinat que es pretén donar al conjunt fa que tant la zona de l'estany com l'àrea de jocs infantils quedin protegides amb vegetació arbustiva i bardisses.

On