Carrers del nucli antic

Descobreix la transformació urbana del nucli antic de Castellbisbal, format per un entramat de carrers en forma de pinta on l’eix principal és el carrer Major, d’on neixen perpendicularment carrers estrets que uneixen el nucli antic amb la resta de nucli urbà. El paviment és un element neutre i estàndard que dona unitat a la trama de carrers i consolida la identitat del nucli antic.

Foto: Jordi Surroca i Gael del Río
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Març 2015
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juliol 2018
  Municipi:
  Castellbisbal
  Superfície:

  2.432 m2

  Cost:
  1.015.892 €
 • Direcció de projecte:
  Cristina Sáez (AMB)
  Direcció d'obra:
  Joan Roca (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Cinta Alegre, Sara Arguedas, Susana Casino
  Contractista:
  UTE Siccsa- Archs Constructora
Finançament

AMB

Ajuntament de Castellbisbal 

Descripció

L’actuació representa una segona fase del projecte de transformació urbana del nucli antic de Castellbisbal, que està format per un teixit de carrers en forma de pinta, on l’eix principal és el carrer Major (objecte de la primera fase), del qual surten perpendicularment carrers estrets que uneixen el nucli antic amb la resta de nucli urbà. En alguns d’aquests carrers hi ha edificis patrimonials, com ara el museu de la Pagesia.

La intervenció se centra en la reurbanització dels carrers d’Orient, de Sant Marc i de Miquel Blanch i de la plaça del Joc. Són carrers amb amplades inferiors als 4 metres i amb característiques molt diferents segons la seva morfologia dins el nucli antic.
Per al carrer d’Orient, es proposa que sigui un carrer de plataforma única on es prioritzi l’espai per als vianants. A la cruïlla amb el carrer Major es crea una petita plaça conformada per una seqüencia de grades-jardineres amb plantació d’aromàtiques i un exemplar de Ginkgo biloba. Aquesta placeta és un dels pocs espais de lleure que hi ha al nucli antic.

El carrer de Sant Marc té una secció més estreta, i en alguns punts arriba a tenir una amplada inferior a 3,50 metres. Es transforma la secció a plataforma única i al tram final amb el carrer dels Ametllers es disposen elements urbans per aprofitar l’espai com a plaça-mirador, donada la seva situació.
Al carrer de Miquel Blanch també es transforma la secció a plataforma única i es tracta la plaça del Joc com un espai lliure a nivell del carrer. A la plaça s’hi situa una seqüència de dues plataformes adaptades al desnivell del passatge J. M. Tresanchez que conformen un espai de grades-jardineres amb plantació d’aromàtiques i un exemplar de Ginkgo biloba. Aquesta disposició permet deixar la plaça lliure d’elements urbans perquè es pugui utilitzar com a espai multiús per a diferents necessitats del municipi.

Com en la intervenció de la primera fase, el tipus de paviment és comú a totes les actuacions: es fan servir peces tècniques prefabricades de formigó VS5 de Breinco de 20x30x10 cm amb col·locació en sec sobre ull de perdiu, que es disposen amb diferents orientacions en funció de les característiques del carrer (amplada i situació dins la trama urbana). S’utilitza el paviment com un element neutre i estàndard que permet cosir la trama del nucli antic.
El projecte crea doncs un fil conductor, gràcies a la sistematització de la secció i dels materials, amb la finalitzat d’aconseguir una imatge que identifiqui el nucli antic. 
S’utilitzen elements urbans per qualificar els espais més singulars amb confort i allà on l’amplada ho permet s’introdueix vegetació amb plantacions d’arbustives aromàtiques i arbres. S’estableix l’ús d’una peça-grada prefabricada com a element característic i estàndard dels espais de lleure del nucli antic.

En totes les actuacions s’han renovat els serveis urbans existents (sanejament, aigua potable, xarxa de reg i baixa tensió) i s’ha instal·lat un sistema d’enllumenat LED.
 

On
Projectes relacionats