Ampliació del poliesportiu municipal Sanfeliu

El poliesportiu de Sant Feliu s'amplia per donar cabuda a una piscina coberta municipal, sales de fitness i vestidors. Un únic volum construït que aposta per la il·luminació zenital i explora la simbiosi entre el formigó de la façana i el zinc de la coberta.

Imatge del projecte
Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juliol 2006
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Febrer 2009
  Municipi:
  L'Hospitalet de Llobregat
  Superfície:
  4.900 m2 (edificació)
  3.680 m2 (urbanització)
  Cost:
  7.034.925,20 €
 • Autors:
  Xavier Franquet, Sergio López (arquitectes – Ajuntament de L'Hospitalet)
  Direcció de projecte:
  Xavier Franquet (arquitecte – Ajuntament de L'Hospitalet)
  Direcció d'obra:
  Xavier Franquet, Sergio López (arquitectes – Ajuntament de L'Hospitalet), Núria Giménez (arquitecta tècnica – AMB)
  Col·laboradors:
  Enric Torrent (estructures - NB35), Oriol Vidal (eng. industrial – instal•lacions), Francesc Vilella (instal•lacions – Grupo JG), Joan Roca (tècnic d'obra – AMB)
  Contractista:
  FCC
Descripció

L'edifici es troba a la zona nord-oest del municipi, en una àrea històricament industrial, actualment en procés de reconversió en residencial, limitada per la Ronda de Dalt i el municipi d'Esplugues.

El programa consisteix bàsicament en una nova piscina coberta (dos vasos), nova sala de fitness i ampliació dels vestidors. Les preexistències condicionaven molt la ubicació de les noves peces: en primer lloc, l'ampliació dels vestidors havia de coincidir amb els que ja hi havia; després, l'accés a l'ampliació havia de fer-se per l'eix de l'accés ja insinuat al poliesportiu existent; finalment, calia disposar el màxim de programa en planta baixa per facilitar l'accessibilitat i connexió entre espais.

L'estratègia inicial va ser continuar amb les línies principals d'actuació del poliesportiu existent, obra dels mateixos autors, tant a nivell volumètric com d'acabat principal de façana, per aconseguir una lectura d'equipament unitària. A aquest fet li hem de sumar la utilització de sistemes constructius actuals i nobles, econòmicament viables i estèticament relacionats amb l'exterior. Amb aquests condicionants, la intervenció va donar preferència als aspectes següents: la relació entre el poliesportiu existent i l'ampliació; l'entrada de llum en uns edificis de naturalesa compacta; la relació de l'equipament amb l'exterior "controlat" (solàrium).

En la mateixa línea del concepte d'equipament volumètricament contundent i formalment auster, la nova façana es va dissenyar amb grans panells prefabricats de formigó, en disposició horitzontal i amb acabat especialment llis. En els pocs forats de façana, igualment grans i notoris, s'agrupen el màxim de finestres i accessos possibles, de manera que es manté a gran escala volumètrica enfront de la petita escala humana. Aquests forats són els accessos al solàrium fet sempre a traves d'un porxo que funciona com a filtre entre un volum considerablement gran (zona piscines) i un altre completament obert, com és el solàrium. El porxo actua com a transició interior exterior, i és alhora una bona protecció solar natural. Les lluernes, com a cinquena façana, prenen una importància vital, especialment a nivell volumètric, fins al punt que n'hi ha una que acaba destacant com a accés al solàrium a traves d'una escala exterior per a usuaris amb peus secs. Aquest gest, exageradament formal, és el vincle dels dos elements, coberta i façana, així com dels dos materials principals, panell de formigó i coberta de zinc.

Un dels criteris bàsics del projecte ha estat prioritzar la il·luminació natural en el màxim nombre de zones possibles per compensar la gran extensió en planta de l'equipament. Es van dissenyar unes lluernes orientades al nord, pensades per als grans espais com la zona de piscines i la nova sala de fitness. Les lluernes, no només realitzen la seva funció principal, sinó que gràcies al volum resultant i a l'acabat exterior fet en zinc amb resolució de color antracita, que contrasta amb el panell prefabricat de formigó general de la façana, donen un caràcter i una volumetria important i contundent al conjunt de l'equipament.

On
Enllaços relacionats