Ampliació de la plaça Espanyola

L'ampliació i ordenació de la plaça Espanyola crea un nou espai referent per al barri amb un disseny innovador que incorpora nous jocs infantils, elements per a adults i el tractament tècnic i estètic de les mitgeres.

Imatge de la plaça
Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juliol 2010
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2011
  Municipi:
  L'Hospitalet de Llobregat
  Superfície:
  898 m2
  Cost:
  574.582,60 €
 • Autors:
  Noemí Martínez (arquitecta – AMB)
  Direcció de projecte:
  Noemí Martínez (arquitecta – AMB), Marc Bàrbara (estructures – S4 Arquitectes)
  Direcció d'obra:
  Noemí Martínez (arquitecta – AMB), Marc Bàrbara (estructures – S4 Arquitectes), Natàlia Castaños, Javier Navarro (eng. tècnics d'obres públiques – AMB)
  Col·laboradors:
  Amado Martín, Virgínia Díaz del Río, Verónica Cereijo (arquitectes), Carlos Villasur, Sara Arguedas, Gisela Traby (eng. tècnics industrials), Catalina Montserrat (eng. agrònoma), Montserrat Arbiol, Jordi Bardolet (eng. tècnics agrícoles), Narcís Valle (delineant)
  Contractista:
  Construccions Rubau
Descripció

L'objecte de la intervenció ha estat l'ampliació i ordenació d'aquesta plaça a partir de l'oportunitat que oferia l'enderroc d'un edifici en desús i afectat pel PGM. La plaça era un espai de forma troncocònica d'uns 2.200 m2, situat en una superilla de prioritat invertida al barri de la Torrassa, amb el carrer del Montseny, de trànsit rodat i eix del barri, com a límit superior. Al centre de la plaça hi havia una zona de jocs infantils de forma irregular i mal encaixada que presentava un paviment en estat deficient. Una sèrie d'elements de gran volum (caseta de gelats, de l'ONCE, panells publicitaris, etc.) esquitxaven i obstaculitzaven la banda més estreta de la plaça, a tocar amb el carrer del Montseny.

La incorporació del solar alliberat, situat en una de les cantonades de l'esmentat carrer confereix al nou espai una forma en L que permet que la plaça millori la relació amb el barri pel seu extrem més concorregut. L'actuació ha volgut aprofitar aquest fet alliberant al màxim aquest punt mitjançant l'ordenació dels elements de mobiliari existent i la implantació del nou programa.

El nou espai havia d'integrar-se a la plaça existent reconeixent-se'n com a part. Amb aquesta finalitat s'ha enderrocat la franja de paviment prefabricat de formigó que formalitzava el frontal de façanes i s'ha estirat el paviment de peces de granit que hi havia al centre. Els nous elements de jocs que s'hi han instal·lat s'han situat, segons les seves característiques i requeriments, en dues zones diferenciades: una amb paviment de cautxú i protegida que conté els elements infantils i una altra oberta i amb paviment de granit d'igual direcció i mida més petita que la resta de la plaça que conté els elements per a adults. Aquestes dues zones estan separades entre elles per un banc de grans dimensions format per bigues de fusta laminada, que deixa passar el tronc d'una magnòlia com a element singular i realitza la funció de barrera per a la zona de jocs infantils complementada amb trams de tubulars d'acer galvanitzat.

La intervenció ha requerit també el tractament tècnic i estètic de les dues mitgeres que han quedat a la vista. S'hi ha col·locat a tocar un banc corregut de formigó armat que fa les funcions d'àmbit d'estar i transició entre les dues zones de jocs i el tractament de les parets. Aquest banc és també la fonamentació d'uns perfils d'acer estructurals que, amb diferents alçades i seccions i pintats amb un degradat de colors, confereixen un ritme particular a les dues parets mitgeres. Els colors del degradat, igual que els del cautxú, segueixen la paleta establerta a partir dels colors dels nous envans pluvials disposats, que són els de les façanes principals dels edificis als quals corresponen. Aquests colors i el tipus de tanca de perfils tubulars han estat els utilitzats en la reforma de la zona de jocs existent. Se n'ha refet la traça de manera que encaixi amb més folgança i permeti així una millor circulació al seu voltant i una convivència més fluida amb les terrasses dels locals de la plaça. El mobiliari urbà existent s'ha endreçat per poder alliberar espai en l'accés a la plaça des del carrer del Montseny.


Realització vídeo: Estudio Alteraciones

On
Enllaços relacionats