Torre d'en Gorgs

Categoria: Interès històric

Municipis: Barberà del Vallès

Torre d'en Gorgs

La Torre d'en Gorgs és l'edificació més antiga de Barberà, essent un important vestigi medieval. Apareix documentada amb el nom de Mas Mir (995) i Mas d'Ermemir (1014) i juntament amb la casa de Saltells, la Farigola i el Mas Tiras varen formar un sol patrimoni. Des del segle XVIII fins a finals el XIX, la Torre d'en Gorgs va pertànyer als marquesos de Lyon i posteriorment va passar a ser propietat de Josep Badia (major terratinent del municipi) per acabar a mans de la seva filla, Elisa Badia. Davant la porta principal de la Torre d'en Gorgs sortia el camí que arribava al nucli urbà de Barberà fins a Can Santfeliu (actual Badia). En aquest punt hi havia un dels dos passos a nivell existents a la població, juntament al de Can Font del Plà. Actualment la Torre d'en Gorgs s'ha convertit en un espai cultural, seu de nombroses associacions.

Equipaments relacionats