Jardí de papallones i hotel d'insectes

Categoria: Interès ambiental

Municipis: Cerdanyola del Vallès

Jardí de les papallones i hotel d'insectes

El jardí de papallones és un recurs educatiu per observar, identificar i estudiar els insectes i les plantes, conèixer les seves relacions i la importància que tenen pel nostre entorn. És un espai dinàmic i obert a la participació d'entitats i centres educatius en les tasques de manteniment i també en l'estudi de la biodiversitat amb el seguiment de la presència d'insectes, papallones i altres espècies.

Publicacions relacionades
Projectes oberts relacionats