Estanys de Cal Tet i Ca l'Arana

Categoria: Llac o estany

Municipis: El Prat de Llobregat

Estanys de Cal Tet i Ca l'Arana

Cal Tet i Ca n'Arana formen part dels espais protegits del delta del Llobregat des de l'any 1987, quan es van declarar les Reserves Naturals Parcials de la Ricarda-Ca l'Arana i el Remolar–Filipines.

Descripció

És un sistema d'aiguamolls que rep part de les aigües de la depuradora i millora la seva qualitat gràcies a filtres verds de vegetació autòctona del delta. També disposa de punts d'observació de l'avifauna i recorreguts de gran interès ambiental.

Al costat de la nova llera s'han construït diverses basses rectangulars d'aigua plantades amb canyissos i que ocupen 17 hectàrees. A aquestes basses hi arriba, a través d'un sifó, aigua tractada procedent de la depuradora del Baix Llobregat. Els canyissos, mitjançant un procés natural, n'eliminen les darreres restes de contaminació, bàsicament nitrats i altres elements químics. I després, per gravetat, l'aigua va a parar a l'estany de cal Tet.

Marker
Estanys de Cal Tet i Ca l'Arana