Documentació i recursos

Documents i recursos per a la redacció de projectes: metodologia BIM, gestió de la qualitat i del medi ambient i Protocol de sostenibilitat (criteris ambientals per als projectes i obres de l'AMB i l'IMPSOL)