Arribada de residus a les platges

Tornar

| Tema: Platges

S'han recollit tots els residus i se n'ha fet una gestió sostenible


Entre els dies 13 i 19 d'abril es van recollir a les platges de Montgat, Badalona i Sant Adrià de Besòs un total de 126 tones de residus, matèria orgànica majoritàriament. Aquests residus són conseqüència del temporal que els dies 11 i 12 d'abril va afectar el litoral amb fort onatge i una pujada del mar a causa de les baixes pressions i les pluges intenses a la conca del Besòs.

Una gran fracció dels residus que es van recollir són restes de canya (Arundo donax), una espècie d'origen incert degut al seu ús ancestral per part de l'home. La canya és una de les gramínies més grans del món  i  molt estesa a les conques dels rius que desemboquen a les platges metropolitanes.  La seva gran adaptació a les conques mediterrànies i l'elevat poder d'extensió i reproducció per rizoma , la converteixen en una de les principals espècies colonitzadores dels espais humits.

Amb les avingudes, les canyes velles es trenquen i són arrossegades per la força de l'aigua, que  juntament amb els altres materials poden taponar ponts, reduir la capacitat de desguàs, provocar desbordaments o bé arribar de manera massiva a les platges, com és el cas d'aquest darrer temporal.

Els equips del servei de neteja de platges de l'AMB van treballar els dies posteriors al temporal de manera continuada. Es va utilitzar un tractor amb una eina especial per retirar canyes, altres tractors amb garbelladores i també fent feina manual, sempre imprescindible. 

Per fer un una gestió més sostenible dels residus, l'AMB va crear un protocol per separar manualment la fracció d'origen antròpic (plàstics, pneumàtics, cel·lulosa, etc.) de les restes vegetals, i fer-ne una gestió diferenciada. Les restes vegetals obtingudes es porten a una planta de compostatge. Es calcula que s'han valoritzat un total de 59 tones de restes vegetals que no s'han hagut de portar a l'abocador.

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats