Bicivia

Bicicleta per carril bici

Mobilitat en bicicleta

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Bicicleta
 • Estat:
  En curs
 • Tipus / Subtipus:
  Mobilitat sostenible / Bicicleta
 • Municipi:
 • Direcció de projecte:
  Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible
Coneix els eixos de la Bicivia

Descripció

La Bicivia és la xarxa de vies pedalables metropolitanes que té com a objectiu connectar tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona en bicicleta de manera ràpida, segura, directa i contínua.

El traçat i l’abast de la xarxa Bicivia és el resultat d’un consens tècnic i polític on van participar els 36 municipis metropolitans i les administracions titulars de les carreteres per on trascorre la Bicivia. Aquest consens va ser aprovat pel Consell Metropolità l’abril de 2016.

La xarxa Bicivia preveu un total de 545 km de vies pedalables, alhora repartits en dues xarxes:

 • Xarxa primària o bàsica de 235 km, que connecta els municipis de més de 25.000 habitants i els centres de treball de més de 4.000 llocs de treball.
 • Xarxa secundària de 295 km, que connecta la resta de municipis i centres de treball.

La xarxa Bicivia està formada per 9 grans eixos pedalables: 4 eixos verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud, i 5 eixos horitzontals, que la creuen d'est a oest.

Evolució

El 2016, moment en què es defineix i aprova la xarxa Bicivia, el 25% d’aquesta constava com traçat pedalable existent.

A partir de 2016, l’AMB juntament amb les diferents administracions públiques del territori metropolità, dediquen diferents estratègies per al disseny i l’execució de nous trams de la xarxa Bicivia.

Com a resultat d’aquestes inversions, a finals de 2023 s’estima que la xarxa Bicivia s’ha completat en un 66% del seu traçat.

Característiques principals

La xarxa Bicivia es defineix amb un seguit de característiques particulars:

 • Xarxa inclusiva per la mobilitat quotidiana.
 • Xarxa amb seccions contínues i sense interrupcions.
 • Xarxa directa, afavorint itineraris curts i competitius.
 • Xarxa il·luminada.
 • Creació de vies pròpies i segregades per la bicicleta, prioritzant la calçada.
 • Definició d'amplades mínimes i recomanables.
 • Imatge i senyalització pròpies.

Detall de les característiques de la xarxa

Dades

De forma regular, es desenvolupen campanyes d’aforaments a la xarxa Bicivia amb l’objectiu de quantificar les persones usuàries que la utilitzen.

Estudi d'aforaments

D’altra banda, es poden consultar i descarregar algunes dades relatives a la Bicivia al visor d'informació de dades espacials (plataforma IDEAMB) concretament, el traçat de la xarxa Bicivia i la ubicació i les dades dels dispositius de comptatge automàtic

Visor plataforma IDEAMB

Promoció de la mobilitat en bicicleta