Com fer el registre?

Mòbil

El registre per utilitzar el servei es fa a través de l'APP AMB Aparcament residents.

Funcionament

Registre de les dades d'usuari (i acceptació de servei) i matrícula o matrícules de vehicles associats.
 

Botons descàrrega appGo to AppStore Go to Google Play

Inici de l'estacionament

  • Selecció del vehicle que es vol estacionar.
  • Selecció de dates de validesa del tiquet (des d'1 dia fins a 1 un any segons el municipi).
  • L'aplicació fa una consulta de la matrícula seleccionada en una base de dades de residents (llista blanca) vinculada cada zona. L'app respon amb una confirmació d'autorització o una denegació.
  • Realitzar el pagament del tiquet (si s'escau) mitjançant targeta bancària.

Final de l'estacionament

 

  • Es fa automàticament, un cop vençut el temps seleccionat o bé quan l'usuari decideix finalitzar l'estacionament.

D'altra banda, l'usuari pot:

  • Modificar les seves dades en qualsevol moment.
  • Rebre notificacions d'avisos sobre el temps restant (configurable) abans de la finalització del temps d'estacionament.
  • Consultar l'historial d'operacions.