EMEF 2017

Enquesta de mobilitat metropolitana en dia feiner
Portada
Tema:
Mobilitat i transport
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Fitxes tècniques
Suports:
Electrònic

EMEF 2017

Descarregar

Sinopsi

L'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual que té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l'any 2017. Els desplaçaments analitzats són els de la població general de 16 i més anys, incloent-hi els desplaçaments in itinere dels professionals de la mobilitat.

Autor:
IERMB
Col·laboradors:
AMB, ATM, Ajuntament de Barcelona, AMTU i l'Idescat
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2018
Idiomes disponibles:
Català