Edificis en modalitat ESCO

Imatge de l'edifici

Gestió energètica municipal

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Eficiència energètica
 • Estat:
  En curs
 • Data d'aprovació:
  De maig 2021
 • Tipus / Subtipus:
  Energia
 • Municipi:
  Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Ripollet, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat
 • Pressupost:
  57.100€ anuals durant 4 anys, provinents dels estalvis obtinguts per les pròpies accions del projecte (contracte ESCO)
 • Direcció de projecte:
  David Guerrero, Gil Lladó
 • Assistència:
  Estudi Ramon Folch SL
Descripció

Una de les accions bàsiques per assolir Ajuntaments 100% Renovables el 2030 és reduir els consums d'equipaments i enllumenat municipals a la meitat. En un context de recursos humans escassos i baixa capacitat d'inversió és fonamental utilitzar estratègies que tinguin en compte aquests factors, com poden ser els models ESCO (energy service companies, o empreses de serveis energètics). Aquest model permet obtenir estalvis econòmics i energètics prolongats en el temps a partir dels estalvis generats per les accions d'eficiència energètica que es porten a terme. 

 • Objectiu
  Assolir un 15% d'estalvi durant 4 anys, (2019 - 2023), respecte una despesa energètica de 320.000€ entre els 5 edificis participants.
 • Accions realitzades
  Des de l'inici de 2019 s'han realitzat varies accions de caràcter variat tant de forma generalitzada a tots els municipis com en edificis concrets.
  Entre elles la instal•lació de sistemes de monitoratge dels consums dels equipaments i visites de tècnics especialitzats que permeten fer un bon diagnosi de l'estat actual de l'edifici i la seva evolució.
  En diversos equipaments s'han fet millores més específiques atenent-se a les necessitats de cada un d'ells. Per exemple en el poliesportiu de Ripollet s'han realitzat canvis tant en l'enllumenat com en els sistemes de climatització, entre d'altres.
  Per altra banda, en diversos edificis també s'ha modificat la potència contractada per tal d'ajustar-la a les necessitats actuals de consum a varis municipis. Només aquest ajust de potència ha permès generar uns estalvis conjunts de més de 5.000€ a l'any. 
0
Biblioteca Bellvitge Plaça Cultura, 1, 08907, L'Hospitalet de Llobregat
1
Casal de cultura Pau Casals, 5, 08849, Sant Climent de Llobregat
2
Complex esportiu Les Moreres Plaça de les Moreres s/n, 08950, Esplugues de Llobregat
3
Palau Falguera Falguera, 6, 08980, Sant Feliu de Llobregat
4
Poliesportiu municipal Magallanes, 22, 08291, Ripollet
Com anar-hi
Transports al voltant de...