Apunta't a l'autoconsum

Existeixen diverses solucions a l'abast que ja funcionen, de manera individual o col·lectiva.

Placa solar
Autoconsum fotovoltaic individual
 • Què és l'autoconsum fotovoltaic individual?
  És la generació de la teva pròpia electricitat renovable a casa teva (o a l'empresa), per al teu propi consum. Només necessites plafons solars fotovoltaics i un inversor per convertir el corrent continu en corrent altern. 

  infografia
 • Com funciona l'autoconsum individual?
  L'autoconsum rendeix al màxim quan consumeixes al mateix moment que produeixes electricitat.

  Quan les plaques no generen tant com el teu consum, continuaràs proveint-te de la xarxa elèctrica, com feies habitualment. I si produeixes més del què consumeixes, el teu excedent s'abocarà a la xarxa, i se't descomptarà en part de la factura. 
 • Quant costa l'autoconsum individual?
  Pot costar entre 5.000 i 8.000 € i generalment es pot amortitzar en 6-8 anys. 

  En un habitatge unifamiliar, la instal·lació de 7 plafons solars fotovoltaics de 410 Wp suposa una potència de 2,5 kWp i una generació anual d'aproximadament 4.200 kWh/any.

  Això només és un exemple que caldrà ajustar en cada cas en funció de la facilitat o complexitat a l'hora d'executar l'obra. Per optimitzar els costos és important dimensionar correctament la instal·lació d'autoconsum a partir de dades del perfil de consum de les persones beneficiàries.   

Puja
Autoconsum fotovoltaic compartit
És la generació d'electricitat renovable en què diferents consumidors es beneficien, de forma conjunta i acordada, d'una o diverses instal·lacions productores properes. En general suposa més beneficis per als consumidors participants, perquè permet maximitzar les hores d'autoconsum. 
 • Com funciona en el cas d'un bloc d'habitatges (xarxa interior)?
  La majoria de la Comunitat de propietaris hi ha d'estar d'acord. Qualsevol persona copropietària hi pot participar, però no cal que hi participi tothom. La Comunitat de propietaris és la titular, i es beneficia de la instal·lació. Cal signar un Acord de Repartiment sobre el percentatge d'energia generada que pertoca a cada participant, inclosa la Comunitat. 

  Infografia
 • Com funciona amb més d'un edifici (xarxa exterior)?
  Els diferents consumidors estan connectats per la xarxa elèctrica en un radi màxim de 500 metres, amb una o diverses instal·lacions solars, que poden ser de cases unifamiliars, de blocs d'habitatges, d'empreses i d'equipaments públics.

  Cal crear una entitat específica per donar forma i organització a aquesta Comunitat energètica. Pot ser: Cooperativa, Associació, Societat mercantil (generalment SL, pública o privada) o Agrupació d'interès econòmic. L'Ajuntament també hi pot participar. També cal signar un Acord de Repartiment amb el percentatge d'energia generada que pertoca a cada participant. 

  infografia
 • Quant costa l'autoconsum en un bloc d'habitatges?
  Pot costar entre 9.000 i 12.000 € i generalment es pot amortitzar en 6-8 anys. 

  En un edifici d'habitatges, una instal·lació col·lectiva de 14 plaques solars fotovoltaiques de 410 Wp suposa una potència de 6 kWp i una generació anual d'aproximadament 8.000 kWh/any. 

  Això només és un exemple que caldrà ajustar en cada cas en funció de la facilitat o complexitat a l'hora d'executar l'obra. Per optimitzar els costos és important dimensionar correctament la instal·lació d'autoconsum a partir de dades del perfil de consum dels habitatges beneficiaris.   

Puja
Comunitats energètiques
Les Comunitats energètiques fan possible l'autoconsum col·lectiu.

A més a més de possibilitar l'autoconsum col·lectiu, les Comunitats energètiques faciliten l'apoderament energètic de la ciutadania: aprenentatge comú en la gestió energètica, l'eficiència i l'estalvi, participació conjunta en la mobilitat sostenible (car-sharing i car-pooling), compres i/o instal·lacions col·lectives de material fotovoltaic, que són més barates per economies d'escala, etc. 

Puja
Bomba de calor aerotèrmica
L'aerotèrmia és la tecnologia eficient que està substituint les calderes de gas o gasoil per produir aigua calenta i calefacció a les cases (i arreu). És un complement idoni per a les instal·lacions solars fotovoltaiques perquè redueix el consum i el fa més constant al llarg del dia, però també funciona perfectament sense elles. 

La bomba de calor és la tecnologia que fan servir els aires condicionats des de fa anys per proporcionar aire calent a l'hivern i aire fred a l'estiu. El seu rendiment ha millorat molt, el seu consum cada vegada és més reduït i permet abaratir el rebut energètic de la llar.

A la vegada, elimina definitivament l'ús domèstic del gas, un combustible car i contaminant. L'electrificació dels consums permet un major aprofitament de l'energia generada per les plaques fotovoltaiques i en redueix el temps d'amortització. 
 • Com funciona l'aerotèrmia?
  La bomba de calor extreu la calor de l'energia que conté l'aire. Recentment ha millorat la seva capacitat d'escalfar aigua calenta per calefacció i aigua calenta domèstica (ACS), així que la podem usar per substituir les calderes convencionals de gas i gasoil. Es pot fer servir en instal·lacions de calefacció noves, però també en molts casos en instal·lacions existents amb radiadors convencionals. 

  infografia

Puja