Refugis climàtics

Logo

La xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic durant el període estival.

Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que, durant els mesos de més calor, proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. No són equipaments únicament destinats a aquesta finalitat, ja que compatibilitzen els seus usos i funcions habituals juntament amb el servei de refugi climàtic durant l’estiu i també els episodis de temperatures extremes.

Què són els refugis climàtics?

Mapa de la XMRC

Refugis climàtics a la ciutat de Barcelona

$escapeTool.html($alt)