Planta de transferència de Viladecans

Municipi: Viladecans

Localització: Carretera B-210, km 0,5 Viladecans

Com funciona?

Recepciona diverses fraccions de residus municipals (FORM, resta i neteja viària) procedents dels serveis de recollida municipals i fa la transferència de les mateixes, mitjançant camions d'alta capacitat de transport a les corresponents instal·lacions de tractament.
Actualment, els destins principals dels residus que es reben en aquesta planta són les instal·lacions situades fora dels límits de l'AMB, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola i el dipòsit controlat de Can Mata, dins el terme municipal dels Hostalets de Pierola, si bé una part en augment té com a destí la Planta Integral de Valorització de Residus per tal de valoritzar-la energèticament.

Tot i que ha de poder prestar servei a tots els municipis metropolitans, degut a la distribució geogràfica de les diverses instal·lacions metropolitanes de tractament de residus, bàsicament és utilitzada pels serveis de recollida dels municipis del Baix Llobregat sud i un sector de la ciutat de Barcelona.

Com es minimitza l'impacte ambiental?

Els lixiviats generats en els processos de càrrega-descàrrega són tractats en gestor autoritzat.

Es redueixen les emissions de CO2 optimitzant les rutes de transport dels residus.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...